AGS 7| Sosyal Ağ Analizi   Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak amaçlı düzenlenen Akademik Gelişim Seminerlerinin yedincisi, Dr. Öğr. Üyesi Murat ESEN ile “Network Analizi” başlığında ...

YDS 5 | Sasani Tarihi ve Yönetim Düşüncesi  Yönetim Düşüncesi seminerlerinin beşincisi “Sasani Tarihi ve Yönetim Düşüncesi” konusuyla, 17 Kasım 2018 saat 16.00-18.00 arasında İLKE Derneğinde gerçekleşti. Seminerin konuğu Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...

Akademik Gelişim Seminerleri 6 | Romanlarda İktisat ve Siyaset  Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen Akademik Gelişim Seminerleri’nin 6. serisinde Dr. Mustafa Özel'in sunumuyla Romanlarda İktisat ve Siyaset ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Güz Dönemi  Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için Bahar, Güz dönemlerinde Türkiye’de bir kez de Yurtdışında olmak üzere senede üç kez organize ...

STK Konuşmaları 7 | Gençlerin STK'lara Entegrasyonu  Türkiye'de 15-20 yılı geride bırakmış birçok STK'nın kendi bünyesinde ancak ayrı olarak "gençlik birimi" kurarak ya da gönüllü veya istihdam yoluyla gençleşmeye çalıştığı bilinmektedir. Geldiğimiz noktada bu yapısal değişimin bugününün ve ...

Profesyonel Gelişim Eğitimleri 7 "Bursiyer Mülakatı"  STK'larda gönüllü ya da profesyonel olarak görev alanların yetkinliklerinin gelişmesi için organize edilen Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 7. si "STK'lar İçin Bursiyer Mülakatı" başlığında gerçekleşti. Burs uygulamasına sahip STK'ların ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC  Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği 6 farklı ders toplamda 3 gün süren eğitim programıdır. Bahar ve Güz ...

STK Konuşmaları 6 | Özgün STK Uygulamaları "İlk Fırsat"  STK Konuşmaları, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olayların STK temsilcileri ile interaktif bir şekilde tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının ...