STK'larda Kurum Kültürü  Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarında var olan kurum kültür türleri ve buralarda ücretli çalışanların iş tatmin durumları incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği araştırma neticesinde 216 STK çalışanından veri ...

Genç Gönüllülerin Motivasyonu  Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin gönüllülük ruhunu kaybetmeden devamı ve toplum içinde iş birliği, empati ve toplu yaşama bilincinin daha olgunlaşması için gönüllülük  oldukça önemlidir.  Gönüllülük ve gönüllülük ...

STK'lar İçin Kişisel Verileri Koruma Kanunu  Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için başlatılan röportaj serisi beşinci kez gerçekleşti.Serisinin beşincisinde 2016 yılında yasalaşan Kişisel ...

İHH'nın Moro & Filipinler Barış Sürecindeki Rolü  Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için röportaj serisi başlattık. Serisinin dördüncüsünde iyi bir uygulama ve tecrübe paylaşımı yapıldı. ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 3  Kurumsal Yönetim Akademisi olarak başlattığımız röportaj serisinin üçüncüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak ile gerçekleştirildi. Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 2  Kurumsal Yönetim Akademisi olarak Covid-19'un STK'ların bugünü ve yarınına nasıl etki edeceğine dair görüş ortaya koyma niyetindeyiz. Bu bağlamda sivil toplum alanında gönüllü yahut profesyonel olarak önemli birikimi olan kişi ve kişiler ...

Türkiye'nin Gençleri Raporu Yayımlandı  Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Covid-19'un gençlerin üzerindeki etkisini ele aldığı bir araştırma yaptı ve bunu rapora dönüştürdü. Covid-19'un Türkiye'deki gençlerin psiko-sosyal ve ekonomik durumlarına etkisinin incelendiği ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 1  Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 birey ve kurumların radikal bir biçimde etkilemektedir. Sivil toplum kuruluşları da bu süreçten bir şekilde etkilenmektedir. Kurumsal Yönetim Akademisi olarak Covid-19'un STK'ların bugünü ve ...