Kurumsal Gelişim Uygulamaları 7 | STK'ların Organizasyonel Yapılanması  Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak ve örnek çalışmalar paylaşılarak bilginin ...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 6 | STK'larda Gönüllü İletişimi  Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak ve örnek çalışmalar paylaşılarak bilginin ...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 5 | STK'larda Denetleme  ...

STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 3: STK'ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma  Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından her sene bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene "STK'ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma" başlığında gerçekleşti. Çalıştayın amacı, yeni gelişmeler çerçevesinde STK’ların ...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 4 |STK'lar için Kurumsal İletişim   Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlattı. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma ...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 3 | Proje Yazma  Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlattı. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma ...

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 2 | STK'larda Etkinlik Yönetimi  Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak ve örnek çalışmalar paylaşılarak bilginin ...

STK Konuşmaları 10 | Vakfedilmiş Bir Hayat  STK Konuşmaları, sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği; bu alandaki gelişme ve başarılı uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği ...