BAŞKANIN MESAJI

İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) uzun yıllardır sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar yapmakta ve bu tür faaliyetlere destek vermektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve meydan okumalar bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için strateji geliştirme, organizasyonel yapılanma, yönetim becerileri ve insan istihdamını daha da önemli hale getirmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle İLKE Derneği 2017 yılı başında alana daha sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisini (KYA) kurdu.

KYA, toplumsal gelişime katkı sağlamaya yönelik faaliyet gösteren gönüllü ve kar amacı gütmeyen kuruluşları hedeflemektedir. KYA gönüllü kuruluşlarda; kurumsal kapasite geliştirme, gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırma, iyi uygulamaların teşviki ve yaygınlaştırılması gibi yönetsel konulara odaklanmaktadır. KYA bünyesinde, yönetim düşüncesi birikimini anlamaya ve bugüne taşımaya yönelik çalışmalar ile gönüllü kuruluşların günümüz ve geleceğine yönelik akademik çalışmalar yapılması hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim Akademisinin gayesi; sivil alandaki çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaktır.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş