GAYEMİZ & FAALİYET ALANLARIMIZ

Kurumsal Yönetim Akademisi temel olarak, sivil toplum alanında kar amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmayı” hedeflemektedir.


Kurumsal Yönetim Akademisinin gayesi; sivil alandaki çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaktır.


Kurumsal Yönetim Akademisi gönüllü ve kar amaçsız kurum ve kuruluşlara yönelik;

  • Kurumsal Gelişim Desteği
  • Eğitim ve Geliştirme Programları
  • Bilimsel Etkinlikler
  • Araştırma ve Yayın Faaliyetleri
  • Sektör Raporları
  • İyi Gönüllü Uygulamaların Teşviki
  • Akademik Çalışmalara Destek Faaliyetleri

Gerçekleştirmektedir.