HABERLER

AGS 7| Sosyal Ağ Analizi
10 Aralık 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak amaçlı düzenlenen Akademik Gelişim Seminerlerinin yedincisi, Dr. Öğr. Üyesi Murat ESEN ile “Network Analizi” başlığında ...

Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim Raporu Açıklandı
30 Kasım -1

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Türkiyesi" projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, ekonomi, dış politika, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu ...

YDS 5 | Sasani Tarihi ve Yönetim Düşüncesi
17 Kasım 2018

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin beşincisi “Sasani Tarihi ve Yönetim Düşüncesi” konusuyla, 17 Kasım 2018 saat 16.00-18.00 arasında İLKE Derneğinde gerçekleşti. Seminerin konuğu Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...

Akademik Gelişim Seminerleri 6 | Romanlarda İktisat ve Siyaset
29 Ekim 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen Akademik Gelişim Seminerleri’nin 6. serisinde Dr. Mustafa Özel'in sunumuyla Romanlarda İktisat ve Siyaset ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Güz Dönemi
20 Ekim 2018

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için Bahar, Güz dönemlerinde Türkiye’de bir kez de Yurtdışında olmak üzere senede üç kez organize ...

STK Konuşmaları 7 | Gençlerin STK'lara Entegrasyonu
13 Ekim 2018

Türkiye'de 15-20 yılı geride bırakmış birçok STK'nın kendi bünyesinde ancak ayrı olarak "gençlik birimi" kurarak ya da gönüllü veya istihdam yoluyla gençleşmeye çalıştığı bilinmektedir. Geldiğimiz noktada bu yapısal değişimin bugününün ve ...

Profesyonel Gelişim Eğitimleri 7 "Bursiyer Mülakatı"
15 Eylül 2018

STK'larda gönüllü ya da profesyonel olarak görev alanların yetkinliklerinin gelişmesi için organize edilen Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 7. si "STK'lar İçin Bursiyer Mülakatı" başlığında gerçekleşti. Burs uygulamasına sahip STK'ların ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC
22 Mayıs 2018

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği 6 farklı ders toplamda 3 gün süren eğitim programıdır. Bahar ve Güz ...

STK Konuşmaları 6 | Özgün STK Uygulamaları "İlk Fırsat"
06 Mayıs 2018

STK Konuşmaları, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olayların STK temsilcileri ile interaktif bir şekilde tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının ...

Yönetim Düşüncesi Seminerleri 4 | Türk Yönetim Kültürünü Teorileştirmenin Felsefi Yolları
05 Mayıs 2018

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin dördüncüsü 5 Mayıs 2018 tarihinde, 16.00-18.00 saatleri arasında İLKE Teras salonunda gerçekleştirildi. “Türk Yönetim Kültürünü Teorileştirmenin Felsefi Yolları (Karşılaştırma ve Eleştiri)” başlığında ...

STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 2 | STK'larda Strateji Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler
28 Nisan 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından her sene bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene STK'larda Kapasite Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler konusunda gerçekleşti. STK’larda stratejik yönetim konusunda farkındalık oluşturma ve STK’ların ...

Profesyonel Gelişim Eğitimleri 6 | STK'lar İçin Sosyal Medyada Etkin Olmak
14 Nisan 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ya da profesyonel olarak çalışanların bireysel yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlediği Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 6.sı “STK’lar İçin Sosyal ...