HABERLER

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC
22 Mayıs 2018

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği 6 farklı ders toplamda 3 gün süren eğitim programıdır. Bahar ve Güz ...

STK Konuşmaları 6 | Özgün STK Uygulamaları "İlk Fırsat"
06 Mayıs 2018

STK Konuşmaları, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olayların STK temsilcileri ile interaktif bir şekilde tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının ...

Yönetim Düşüncesi Seminerleri 4 | Türk Yönetim Kültürünü Teorileştirmenin Felsefi Yolları
05 Mayıs 2018

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin dördüncüsü 5 Mayıs 2018 tarihinde, 16.00-18.00 saatleri arasında İLKE Teras salonunda gerçekleştirildi. “Türk Yönetim Kültürünü Teorileştirmenin Felsefi Yolları (Karşılaştırma ve Eleştiri)” başlığında ...

STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 2 | STK'larda Strateji Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler
28 Nisan 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından her sene bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene STK'larda Kapasite Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler konusunda gerçekleşti. STK’larda stratejik yönetim konusunda farkındalık oluşturma ve STK’ların ...

Profesyonel Gelişim Eğitimleri 6 | STK'lar İçin Sosyal Medyada Etkin Olmak
14 Nisan 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ya da profesyonel olarak çalışanların bireysel yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlediği Profesyonel Gelişim Eğitimlerinin 6.sı “STK’lar İçin Sosyal ...

Yönetim Düşüncesi Seminerleri 3 | Kutadgu Bilig ve Siyasetname Üzerinden Türk Yönetim Geleneği
03 Nisan 2018

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin üçüncüsü 3 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00-18.00 saatleri arasında İLKE Teras salonunda gerçekleştirildi. “Kutadgu Bilig ve Siyasetname Üzerinden Türk Yönetim Geleneği” başlığında gerçekleştirilen seminerin ...

Akademik Gelişim Eğitimleri 5 | Sosyal Bilimlerde Yazın Taraması
31 Mart 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerini amaçlayan akademik mesleki gelişim seminerlerinin beşincisi, Doç. Dr. Umut Koç ile “Sosyal Bilimlerde Yazın Taraması” başlığı ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Bahar Dönemi
24 Mart 2018

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Kurumsal Yönetim Akademisi’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için Bahar ve Güz olmak üzere senede iki kez organize ettiği etkinliktir. Sivil toplum alanında ...

Yönetim Düşüncesi Seminerleri 2 | Hz. Peygamber'in Yönetimi
10 Mart 2018

Yönetim Düşüncesi seminerlerinin ikincisi 10 Mart 2018 tarihinde saat 16.00 da İLKE Teras salonunda yapıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Özel Hz. Peygamber’in yönetim yaklaşımını anlattı. Prof. Dr. Ahmet Özel konuşmasına Hz. Peygamber’i ...

STK Konuşmaları 5 | Türkiye'de Vakıfların Gelişimi
03 Mart 2018

STK Konuşmalarında, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar ve bu alandaki yeni gelişmeler katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşılmaktadır. Konuşmaların 5. serisinde "Türkiye'de Vakıfların Gelişimi" konusu işlenmiştir. ...

Akademik Gelişim Seminerleri 4| Yönetim Araştırmalarında Bağlam
20 Şubat 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik gelişim seminerlerinin dördüncüsü, Doç. Dr. Erkan Erdemir ile “Yönetim Araştırmalarında Bağlam” ...

Akademik Gelişim Seminerleri 3 | Araştırma Tasarımı
30 Aralık 2017

Araştırma Tasarımı Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak için akademik mesleki gelişim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerin üçüncü serisi Doç. Dr. ...