Haluk Alkan

Haluk Alkan

PROF. DR. HALUK ALKAN İstanbulÜniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılındalisans, 1995 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndenSiyaset ve Sosyal Bilimler Ana bilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi aldı.Doktorasını 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasetve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Siyasal Hayat veKurumlar alanında Doçent, 2010 yılında Siyaset ve Sosyal Bilimler alanındaProfesör oldu. KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde görevyapan Haluk Alkan, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi ve Fakülte Dekanıdır. Alkan, siyasetbilimi, karşılaştırmalı siyaset, Türk siyasal hayatı konularında çalışmakta vebu alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 2003 yılında Türkiye’ninStrateji Öncelikleri Açısından Türk Cumhuriyetleri konulu bir projeyöneticiliği kapsamında Kazakistan ve Kırgızistan’da alan çalışması yürütmüş ve2007 yılında ABD’de Indiana Üniversitesi’nde (IUPUI) akademik çalışmalardabulunmuştur. Prof.Dr. HalukAlkan’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: -YerelSiyasetin Dönüşümü (İ. Ethem Taş ile birlikte), İstanbul, 2007. -AzerbaycanParadoksu, Ankara, 2010 -OsmanlıLiberal Düşüncesi (Atila Doğan ile birlikte), İstanbul, 2010. -OrtaAsya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Ankara, 2011. -KarşılaştırmalıSiyaset: Başkanlık ve Parlamenter Sistem Işığında Yarı Başkanlık Modelleri,İstanbul, 2013. -Türkiye’deSistem Sorunu ve Yarı Başkanlık, Ankara, 2015. -GeçişSürecinde Başkanlık Sistemleri: Latin Amerika Siyaseti (Editör), Ankara, 2016.