Hüner Şencan

Hüner Şencan

Hüner Şencan, 03.06.1955 tarihinde Kırklareli’nin Babaeski ilçesi, Alpullu beldesinde doğdu. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Bu fakültenin Üretim Yönetimi Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimi için, 1981 Yılında İÜ İşletme Fakültesinde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne kayıt oldu. Bu bölümden Büro Personelinin Başarı Değerlendirmesi isimli teziyle yüksek lisans derecesini elde etti. Daha sonra aynı fakültede İşletme ve Personel, Yönetim-Organizasyon Bölümü’nde doktora öğrencisi oldu. Doktora öğrencisi iken 1982 yılında Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi. Yönetici Stresi ve Kişilik konusunda doktora tezi hazırladı ve tezini başarıyla savunarak 1986 yılında bilim doktoru unvanını aldı. Yaptığı bilimsel araştırmalara dayalı eser incelemesi ve sözlü savunma sınavıyla 1990 yılında doçent oldu. İÜ İşletme Fakültesinin açmış olduğu bir eğitim programı çerçevesinde 1992 yılında kısa bir süre Azerbaycan’da bulundu. Bu ülkede “Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitü”nde Yönetim Organizasyon derslerini verdi. Daha sonra 1994 yılında da altı ay süre ile ABD’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bu süre zarfında ABD’li öğretim üyeleriyle ortak araştırmalar yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde dört ay süreyle danışmanlık yaptı ve yeniden örgütlenme raporunu hazırladı. 1996 Yılında yirmi yılda bir düzenlenen Habitat uluslararası konferansının New York’ta iki hafta süren hazırlık çalışmalarına katıldı. Ayrıca Türkiyedeki konferansa da onanmış üye olarak katıldı. Bu konferansta “Vakıflar Kozası”nın çalışmalarını organize etti. İşletmelerde İnsan davranışlarının incelenmesine yönelik olarak değişik konularda bilimsel araştırmalar yaptı ve 1997 yılında profesörlüğe yükseltildi. 2000-2006 yılları arasında altı yıl süreyle Kültür Koleji ve Okullarında yönetim danışmanlığı yaptı. 2005 yılında bir yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine stratejik plan ve performans programı hazırlama çalışmalarında danışmanlık yaptı ve bu süre içinde aynı zamanda Hamidiye Suları AŞ’nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu yıl içinde Dünya Bankası desteğiyle Türkiye Patent Enstitüsünün stratejik planını hazırladı. 2005 yılında Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip oldu. 2006 yılında İDO AŞ’nin ve İstanbul İl Özel İdaresiin stratejik Planlarını hazırladı. 2007 yılında İstanbul İl Afet Planını hazırladı. 2007 yılında emekli oldu. 2007-2008 yılları arasında MÜSİAD’a danışmanlık yaptı ve aynı zamanda İBİDEM isimli eğitim ve danışmanlık şirketi kurarak çok sayıda firmaya danışmanlık yaptı. Bir yıllık MÜSİAD danışmanlığı sırasında kuruma dört rapor hazırladı. Bu raporlardan birinde hükümette “Kalkınma Bakanlığı”nın kurulmasını önerdi ve iki yıl sonra bu bakanlık gerçekten kuruldu. 2008 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesine Rektör olarak atandı. Bu görevi 4 yıl boyunca yerine getirdi. 2008-2009 yılları arasında Merkez Bankasının Stratejik Planı ve Performans Programlarının geliştirilmesine bir yıl süreyle rehberlik etti, yöneticilere eğitim seminerleri verdi. Bu kapsamda Türk Lirasının simgesinin geliştirilmesine fikir babalığı yaptı. 2012 Haziran ayında rektörlük süresini ailevi nedenlerle ikinci kez uzatmayarak Türkiyeye döndü. Hüner Şencan öğretim üyeliği döneminde değişik fakültelerde Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, Halkla İlişkiler, Psikoteknik, İletişim Teknikleri, Örgütsel İletişim, Araştırma Yöntem Bilimi, Davranışsal Araştırmalarda Bilgisayar Uygulamaları, Davranışsal İstatistik, Sağlık Kuruluşlarında İlişkilerin Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Örgüt Geliştirme gibi dersleri vermiştir.