Hüseyin Çırpan

Hüseyin Çırpan

Birey, ekip ve kurumların, etkili ve verimli olmasına yönelik gelişim çalışmaları yapan, deneyimli ve ICF onaylı (CPCC) bir liderlik koçu ve OD Danışmanıyım. Tüm insanların potansiyel olarak bir hazine olduğuna inanırım. Bu nedenle çalışmalarımın odak noktasını liderlerin ve ekiplerin potansiyelini açığa çıkarmak oluşturur. Koçluk ve danışmanlık yaklaşımında, bütünsel (integral) yaklaşımı benimserim. İnsan gelişimiyle ilgilenmem özü itibariyle kendimde olanı keşfetme arzusundan ortaya çıkmıştır. Bu açıdan ben işimi “hayat yolum” olarak görüyorum. Çalıştığım kişi ve/veya kurumlarla, bir anlamda keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu süreçte farkındalıkların oluşması, içgörülerin kazanılması, yeni fırsatların keşfedilmesi ve bunların hayata taşınılması konuları üzerinde çalışıyoruz. Kendimde olanı açığa çıkarma çalışmaları sürecinde sertifikalı koçluk programlarına katıldım (başlıcaları; The Co-active Coaching Program, Eurasian Gestalt Coaching Program, Inspired Leadership Program, The Organizations and Relationship Systems Coaching ve Immunity to Change) ve çeşitli ölçüm araçlarının (MBTI, The Team Diagnostic Tools ve The Cultural Transformational Tools) yetkili kullanıcısı oldum. 1965 Ankara doğumluyum. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yaptım, 1990 - 1993 yılları arasında Exeter University (Devon, İngiltere) – M.Phil. in Finance derecesini ve 1994 -1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi – Örgüt Geliştirme alanında Doktora derecesini aldım. Profesyonel kariyerimde, 1994 – 1998 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak, 1998 - 2003 yılları arasında sırasıyla Faisal Finans Kurumu, Yimpaş Holding ve Server Holding’te İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra Nisan 2003 tarihinde Eflatun Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurdum. Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Örgütsel Gelişim”, “İnsan Kaynakları” ve “Kültürel Dönüşüm” alanlarına odaklanarak bugüne dek özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı geniş bir yelpazede danışmanlık projeleri yönettim. Akademik dünyayla bağlantımı devam ettirmek adına özel üniversitelerde yarı zamanlı “Liderlik”, “Çağdaş Yönetim” ve “Örgütsel Davranış” dersleri veriyorum. Bu çalışmalar devam ederken, bugüne kadar yedi yüzün üzerinde yöneticinin katıldığı “Bütünsel Liderlik Programı”nın geliştirilmesine öncülük ettim ve sunumlarda liderlik yaptım. (www.butunselliderlik.com) En güzel öğrenme, anlatmak ve yazmaktır düsturundan hareketle ilgilendiğim konularla ilgili bazı yayınlar yaptım