Kurumsal Gelişim Uygulamaları 5 | STK'larda Denetleme

07 Aralık 2019

Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak ve örnek çalışmalar paylaşılarak bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.


Uygulamalardan beşincisi “STK'larda Denetleme" başlığı ile 7 Aralık 2019'da  İLKE Vakfı'nda gerçekleşti.


Yıl sonunun yaşandığı bugünlerde denetleme STK'ların önemli bir iş yükünü oluşturmaktadır. STK'ların mevzuata uygun denetleme yapmalarına ve kayıtlarını yine mevzuata uygun sorunsuz şekilde tutmalarına katkı sağlamak amacıya KGU 5 denetleme konusunda gerçekleştirilmiştir.


Etkinlikte en temelde denetimin kurum içerisindeki suistimal ve yanlışları ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanımına rehberlik etmek ve yönetime yardımcı olmak için danışmanlık desteği vermek olduğu üzerinde durulmuştur. Atölye İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Müdürü/İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi M. Sıddık Acarlar tarafından gerçekleştirildi.