Kurumsal Gelişim Uygulamaları 2 | STK'larda Etkinlik Yönetimi

04 Mayıs 2019

Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak ve örnek çalışmalar paylaşılarak bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.


Uygulamalardan ikincisi “STK'larda Etkinlik Yönetimi" başlığında, 4 Mayıs 2019'da  İLKE Derneğinde, KYA Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in sunumuyla gerçekleşti. 


Bir etkinliğin fikirsel başlangıç aşamasından etkinlik sonrası yapılacak işlere kadar detaylı olarak örnek uygulamalar üzerinden ilerlenen derste ağırlıklı olarak organizasyon, tanıtım ve iletişim temelli anlatım benimsendi. 


Derste STK'lar özelinde düzenlenen etkinliklere dair:


+ İhtiyaç analizi ve etkinlik tasarımı,

+ Planlama,

+ Doğru ve yeterli sayıda katılım sağlamaya yönelik adımlar,

+ Paydaşlarla: Hayırsever, hayır gören ve emek verenler ile etkin iletişim kurma ve devamlılığı sağlamak için yapılabilecekler,

+ Görünürlülük ve iletişim stratejisi oluşturma,

+ Etkin bütçe kullanımı,

+ Rakamları okuma ve ona adım atma gibi konularda detaya inilerek örnek uygulamalar paylaşıldı. 


Örnek uygulamalardan bazıları:


+ Süreç yönetimi çizelgesi,

+ İş kontrol listesi,

+ Sosyal medya paylaşım planı,

+ Protokol oturma planı,

+ Etkinlik değerlendirme döngüsü gibi doküman ve örnek uygulama paylaşıldı.


STK'lar kar amacı gütmeden toplum yararına faaliyet yürüten kuruluşlardır. STK'ların büyük çoğunluğunun gelir kalemleri içerisinde bağış ve etkinlik gelirlerinin önemi büyüktür. Profesyonel ve gönüllülerin emeklerinin akabinde ortaya çıkan etkinlikler toplumun yaralarını sarmakta, eksiklikleri gidermekte ya da bir artı değer oluşturmaktadır.


Hal böyle olunca STK'ların bağış, emek ve çıktılarını en verimli ve etkin hale getirmek için çalışması gerekmektedir. Bağışçıya desteğinin nelere vesile olduğunu göstermek hem ortaya konan emeği etkin hale getirmek hem de işin sonucunda üretilen faydayı sürdürülebilir kılmak için etkinliklerin planlı, sistematik, bilinçli, kontrollü bir şekilde idare edilmesi etkinliğin ana fikrini oluşturdu.