İYİ GELENLER

sivil topluma fayda üreten bir soruna çözüm getiren uygulamaların ve çözümün aracı olan sivil toplum kuruluşunun tanıtımını içeren bir bilgilendirici faaliyettir.