STK ATÖLYELERİ

STK Atölyeleri, kurumsallaşma hedefinde olan sivil toplum kuruluşlarının genellikle geliştirme ihtiyacı duyduğu konuların işlendiği, her derste pratiğe yönelik çıktıların ortaya konulduğu etkinlik serisidir. Atölyelerde, henüz kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecini devam ettiren STK'ların sıklıkla gerçekleştirdiği işlerin daha verimli, etkin, kurumsal ve sürekli hale gelmesi için  katkı sunumu hedeflenmektedir. 

Atölyeler yarı yarıya olacak şekilde hem teorik hem de pratik ders üzerinden şekillenmektedir. Her derste pratiğe yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır, dersin konusuna göre bu uygulamalar değişebilmekle birlikte haber yazmadan sosyal medya reklam stratejisi veya reklam kampanyası oluşturmaya, gönüllü ilişkisi piyesinden faaliyet raporu, planı ve bütçesi oluşturmaya kadar farklı farklı  alanlarda gerçekleşmektedir.

Pratik uygulamadan kasıt şöyledir: o gün işlenen ders eğer etkinlik yönetimi ise dersin ikinci aşamasında kurumların planladıkları ya da gerçekleştirmeyi arzu ettikleri etkinliğin taslağı oluşturulmaktadır. Her kurum kendi taslağını oluşturabileceği gibi katılımcıların talebine göre tek bir taslak üzerinde de çalışılabilmektedir. 

Atölyeler 2 haftalık aralıklarla sene içerisinde toplamda 10 kez gerçekleşmektedir. Program daha çok kurumsallaşma aşamasında olan STK'larda görev alan profesyonel ve gönüllülere yöneliktir.

Katılımcıların düzenli iştirakleri önemlidir. Atölyelerde işlenen dersin verimliliğini sağlamak ve her derste örnek bir uygulama yapabilmek açısından kontenjan 10 kişi ile sınırlandırılmaktadır. 

Başvuru için aşağıdaki formu doldurunuz, akabinde bağlantıya geçilecektir. 
2019-2020 yılı için tasarlanan atölyelerde işlenecek konular şöyledir:

  1. Etkinlik Yönetimi
  2. Haber Yazma
  3. Dijital Pazarlama
  4. Proje Yönetimi
  5. Sosyal Medyada Reklam
  6. Gönüllü İlişkileri
  7. Faaliyet Rapor, Planı ve Bütçe Hazırlama
  8. Denetleme
 
Züleyha Sayın

Eğitmen

 
Merve Bircan

Eğitmen

 
Hamit Kardaş

Eğitmen