YÖNETİM DÜŞÜNCESİ SEMİNERLERİ

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) yönetim düşüncesi birikiminin anlaşılması ve günümüze taşınması amacıyla “Yönetim Düşüncesi Seminerleri” dizisi başlattı. Bu seminerlerde yönetim tarihi ve kültüründen hareketle yönetim düşüncesi alanındaki özgün bilgi birikimini oluşturan temel metin ve düşünürler üzerinde durulacaktır.

Seminerler ağırlıklı olarak yönetim bilimleri, kurumlar, liderlik, stratejik yönetim, örgütsel davranış, çalışma yaşamı, mesleki gelişim ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışan lisansüstü öğrenci ve araştırmacılara yöneliktir. Ayrıca seminer, bu konulara ilgi duyan kamu, özel sektör ve STK'larda çalışan uzman ve yöneticilere de açıktır.

 
Züleyha Sayın

Etkinlik Yöneticisi

YÖNETİM DÜŞÜNCESİ SEMİNERLERİ

EĞİTİM EĞİTİMCİ TARİH
Yönetim Düşüncesi Seminerleri 5 | Sasani Tarihi ve Yönetim Düşüncesi Züleyha Sayın
Yönetim Düşüncesi Seminerleri 4 Türk Yönetim Kültürünü Teorileştirmenin Felsefi Yolları Züleyha Sayın
Yönetim Düşüncesi Seminerleri 3 Kutadgu Bilig ve Siyasetname Üzerinden Türk Yönetim Geleneği Züleyha Sayın
Yönetim Dşüncesi Seminerleri 2|Hz. Peygamber'in Yönetimi Züleyha Sayın
Yönetim Düşüncesi Seminerleri 1| Bilgi ve Hikmet Sahiplerinden Yönetim Dersleri Züleyha Sayın