AGS 7| Sosyal Ağ Analizi

10 Aralık 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak amaçlı düzenlenen Akademik Gelişim Seminerlerinin yedincisi, Dr. Öğr. Üyesi Murat ESEN ile “Network Analizi” başlığında gerçekleştirilmiştir.  

Sosyal ağ analizi insanlar, gruplar ve örgütler gibi sosyal varlıklar ile bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Bu nedenle sosyal ağ analizinde üç temel unsur olduğu görülmüştür. Bunlar; aktör, ilişki ve bağdır. Esen, sosyal ağ analizini kıymetli yapan şeyin ağın kendi karakteristik özellikleri ve ilişkilerin bilinmesi olduğunu belirtmiştir. Sosyal ağın içindeki paylaşımları çeşitli aşamalardan geçirip gerekli veriler doğru analiz edildiğinde, kullanıcılar hakkında her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.

Sosyal ağın felsefesinin, literatürdeki yerinin anlatıldığı seminerde akademik veriler bağlamında sosyal analiz örneği yapılmıştır.

10 Aralık Pazartesi günü, İLKE Dernek merkezinde, 18.00-20.00 arasında gerçekleştirilen seminer, Kurumsal Yönetim Akademisi başkanı Nihat Erdoğmuş’un Murat Esen’e hediye takdimi ile son bulmuştur.