YAZILAR

Sivil Toplum Kuruluşları ve Şehir
06 Ağustos 2020

İnsanın, var edildiği günden bu yana daha iyiyi ve güzeli bulmak adına çıkmış olduğu yolculuğunda şehirler; değer üretiminin temerküz ettiği alanları oluşturmuştur. Coğrafyalardan kültürlere değerler değişse bile taşıyıcı unsur hep aynı ...

Bilgi Güç Olduğu Kadar Da Yüktür
06 Temmuz 2020

Nakle göre Abdullah bin Mesud ile Hz. Ömer bir gece vakti Medine sokaklarında dolaşırken şarkı söyleyen bir erkek sesi işittiler. Hz. Ömer sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve duvardan aşıp evin avlusuna girdi. Baktı ki, erkeğin yanında ...

Dünyanın Ezilmişleri: Filistinliler
01 Temmuz 2020

1917 Yılında ‘Balfour Deklarasyonu’, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerine ve burada bir Yahudi devleti kurmalarına izin vermesi ile Filistinlilerin mülteci durumuna gelmelerinin ilk adımı atılmış oldu. Bölgede hızla artan ...

Sivil Toplumun Küresel İmkân ve Kabiliyetleri
16 Haziran 2020

Modern toplumlarda değişim dinamiğini kuran ve yürüten temelde üç unsur vardır: devlet, piyasa ve sivil toplum. Sivil toplum, insanların kendi ihtiyaçları ya da idealleri için bir araya gelerek toplumsal girişimi örgütlemek suretiyle ...

Post-Covid Döneminde STK Rollerini Konuşmak
11 Haziran 2020

Büyük Selçuklular, Anadolu’ya Ani üzerinden geldiklerinde kamusal yönetim siyasi irade tarafından sağlanmıştır. Toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için cami, medrese, şifahane, han, hamam, bedesten gibi toplumsal hayatın çekim ve ...

Bir STK Yöneticisi Gözünden Türkiye'de 2019 Yılı Sivil Toplum
29 Mayıs 2020

2019 yılında sivil toplum alanının daha çok siyasi gündemler ve tartışmalar gölgesinde geçtiğini söyleyebilirim. Sivil toplum kuruluşlarının bir süredir siyasetin günübirlik gündeminin ötesine geçecek üretimler, projeler, çalışmalar ...

Pandemi Sonrası STK'ların Odaklanması
27 Mayıs 2020

 STK’ların gönüllü katılım ve destekleri ile faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeği, onları yönetim performansı, kurumsallaşma ve hedef kitle odaklılık bakımından daha duyarlı hareket etmeye zorlar. Nihayetinde nakdi ve ayni gönüllü ...

Bir Eğitimci Gözünden Türkiye'de 2019 Yılı Sivil Toplum
19 Mayıs 2020

Erdem Çakı, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’nda 4 senedir Genel Sekreter olarak sürdürdüğü görevini bugünlerde bir başka gönüllüye devir etti. Erdem beyin eğitim alanında faaliyet gösteren STK'larda 10 yılda birikmiş ...

Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler
18 Mayıs 2020

DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA  26.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na bazı eklemeler ile birtakım ...

Gönüllü İletişiminde Önemli Noktalar
07 Ocak 2020

Bana göre sivil toplum: "Bir arada yaşamanın duyarlılığının ve bireylerin birbirlerine karşı sorumluluk bilincinde olduğu; efendi aranmayan ve efendi olmak da istenilmeyen; tahakküm heveslerinden münezzeh ilişkilerden oluşan bir ...

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma
20 Nisan 2018

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluk doldurmaktadır. STK’lar insanı, içinde yaşadığı toplumu ve çevreyi güzelleştirmeye katkı sağlayan zeminler ...

Türkiye’de Devlet ve İslami Sivil Toplumun Değişen İlişkileri
18 Ocak 2018

Son zamanlarda Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşları faaliyetleri, ürünleri ve ilişkileri ile gittikçe daha fazla ilgi çekmeye başladı. Çok değil yirmi yıl önce kamusal alanda görünmeyen bu kuruluşların yaşadıkları değişim her ...