HABERLER

STK Konuşmaları 9 | STK'larda Görünürlük ve İletişim Yönetimi
02 Mart 2018

Sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisi olan STK Konuşmalarının 2019 yılı ikinci serisi "STK'larda Görünürlük ve İletişim Yönetimi" başlığında ...

AGS 7| Sosyal Ağ Analizi
10 Aralık 2018

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak amaçlı düzenlenen Akademik Gelişim Seminerlerinin yedincisi, Dr. Öğr. Üyesi Murat ESEN ile “Network Analizi” başlığında ...

STK'larda Kurum Kültürü
01 Ağustos 202

Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarında var olan kurum kültür türleri ve buralarda ücretli çalışanların iş tatmin durumları incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği araştırma neticesinde 216 STK çalışanından veri ...

Genç Gönüllülerin Motivasyonu
01 Temmuz 2020

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin gönüllülük ruhunu kaybetmeden devamı ve toplum içinde iş birliği, empati ve toplu yaşama bilincinin daha olgunlaşması için gönüllülük  oldukça önemlidir.  Gönüllülük ve gönüllülük ...

Dünyanın Ezilmişleri: Filistinliler
01 Temmuz 2020

1917 Yılında ‘Balfour Deklarasyonu’, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerine ve burada bir Yahudi devleti kurmalarına izin vermesi ile Filistinlilerin mülteci durumuna gelmelerinin ilk adımı atılmış oldu. Bölgede hızla artan ...

STK'lar İçin Kişisel Verileri Koruma Kanunu
30 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için başlatılan röportaj serisi beşinci kez gerçekleşti.Serinin beşincisinde 2016 yılında yasalaşan Kişisel ...

İHH'nın Moro & Filipinler Barış Sürecindeki Rolü
22 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için röportaj serisi başlattık. Serisinin dördüncüsünde iyi bir uygulama ve tecrübe paylaşımı yapıldı. ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 3
10 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak başlattığımız röportaj serisinin üçüncüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak ile gerçekleştirildi. Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 2
25 Mayıs 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak Covid-19'un STK'ların bugünü ve yarınına nasıl etki edeceğine dair görüş ortaya koyma niyetindeyiz. Bu bağlamda sivil toplum alanında gönüllü yahut profesyonel olarak önemli birikimi olan kişi ve kişiler ...

Türkiye'nin Gençleri Raporu Yayımlandı
28 Mayıs 2020

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Covid-19'un gençlerin üzerindeki etkisini ele aldığı bir araştırma yaptı ve bunu rapora dönüştürdü. Covid-19'un Türkiye'deki gençlerin psiko-sosyal ve ekonomik durumlarına etkisinin incelendiği ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 1
28 Mayıs 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 birey ve kurumların radikal bir biçimde etkilemektedir. Sivil toplum kuruluşları da bu süreçten bir şekilde etkilenmektedir. Kurumsal Yönetim Akademisi olarak Covid-19'un STK'ların bugünü ve ...

Geleceğin Türkiye'sinde Sivil Toplum Kuruluşları Sunumu
27 Mayıs 2020

Sivil toplum diyaloğu II kapsamında AB fonu tarafından Birlik Vakfı’nın Kurumsal Kapasitesi’nin Güçlendirilmesi amacıyla Nisan 2019’da başlayan proje çerçevesinde Sivil Toplum Zirvesi gerçekleşti. Birlik Vakfı’nın dijital tabanlı olarak ...