HABERLER

KYA Danışma Kurulu Toplandı
24 Aralık 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kurumsal Yönetim Akademisi Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle alakalı bir sunumla dönemi özetledi. ...

STK Konuşmaları 14 Gerçekleştirilecek
08 Aralık 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak düzenlendiğimiz STK Konuşmalarında, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar ve bu alandaki yeni gelişmeler, katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşılmaktadır. Dijital araçların kullanımı ...

KYA Yayınlarına Devam Ediyor
01 Aralık 2020

KYA, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak üzere çalışmalar yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda ikisi rapor ve ikisi kitap olmak üzere dört yeni çalışma yayınlanmıştır. Bunlardan ilki olan ...

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi Devam Ediyor
01 Aralık 2020

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi, sivil toplum alanında son 40 yılda üretilmiş makale, tez, rapor gibi yayınların bir araya getirilerek bir veri tabanı oluşturma projesidir. Bu proje ile gerçekleştirilmek istenen, sivil toplum ...

Güz Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Gerçekleştirildi
24 Kasım 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen Güz Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) sona erdi. KYA'nın sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak ...

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Başlıyor
02 Kasım 2020

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP), Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği eğitim programıdır. Geçtiğimiz dönemlerde yüz yüze yapılan bu ders ...

STK'larda Kurum Kültürü
01 Ağustos 202

Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarında var olan kurum kültür türleri ve buralarda ücretli çalışanların iş tatmin durumları incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği araştırma neticesinde 216 STK çalışanından veri ...

Genç Gönüllülerin Motivasyonu
01 Temmuz 2020

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin gönüllülük ruhunu kaybetmeden devamı ve toplum içinde iş birliği, empati ve toplu yaşama bilincinin daha olgunlaşması için gönüllülük  oldukça önemlidir.  Gönüllülük ve gönüllülük ...

STK'lar İçin Kişisel Verileri Koruma Kanunu
30 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için başlatılan röportaj serisi beşinci kez gerçekleşti.Serinin beşincisinde 2016 yılında yasalaşan Kişisel ...

İHH'nın Moro & Filipinler Barış Sürecindeki Rolü
22 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının gündemindeki meselelerin, iyi uygulamaların bilinirliğinin artması için röportaj serisi başlattık. Serisinin dördüncüsünde iyi bir uygulama ve tecrübe paylaşımı yapıldı. ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 3
10 Haziran 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak başlattığımız röportaj serisinin üçüncüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak ile gerçekleştirildi. Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in ...

Covid-19'un STK'ların Bugünü ve Yarınına Etkisi 2
25 Mayıs 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak Covid-19'un STK'ların bugünü ve yarınına nasıl etki edeceğine dair görüş ortaya koyma niyetindeyiz. Bu bağlamda sivil toplum alanında gönüllü yahut profesyonel olarak önemli birikimi olan kişi ve kişiler ...