STK Konuşmaları 16 | Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon

31 Mayıs 2021

Kurumsal Yönetim Akademisi, STK Konuşmaları’nın 16.sını Dr. Öğr. Üyesi Muradiye Ateş ile gerçekleştirdi. ”Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon” başlıklı program, Kurumsal Yönetim Akademisi Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy’un moderasyonunda, 31 Mayıs Pazartesi günü Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirildi.


Dr. Öğr. Üyesi Muradiye Ateş, sosyal girişimcilik ve inovasyon kavramlarını tanıtarak söze başladı. İnovasyonu; işleyen bir sistemi daha iyi işler hale getirmek için yapılan yenilikler olarak tanımlayan Ateş, sosyal girişimciliğin kolay tanımlanabilir bir kavram olmadığına dikkat çekti. Sosyal kavramının içeriğinin çok geniş olduğunu ve sosyal girişimciliğe dair kafa karışıklığının başat sebebinin bu olduğunu söyledi. Dünyadaki inovatif ve sosyal girişimciliğe dair gelişmelerden örnekler sunan Ateş, devamında sosyal girişimciliğin klasik/iktisadi girişimcilikten farklı yönlerini aktardı. Diğer yandan hızla gelişen teknoloji çağında STK’ların nasıl ayak uydurabilecekleri hususu da programda kendine yer buldu.