Akademik Gelişim Seminerleri 3 | Araştırma Tasarımı

30 Aralık 2017

Araştırma Tasarımı
Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak için akademik mesleki gelişim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerin üçüncü serisi Doç. Dr. Umut Koç ile “Araştırma Tasarımı” başlığı altında, 30 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Bilim nedir sorusuyla başlayan seminer, kuram, olgu, hipotez gibi kavramlar üzerine ilerlemiştir. Koç, bilimsel çalışmanın niteliğinin nasıl olması gerektiğinden bahsederken, öğrencilerin tezlerinde ne çıkarsama yaptıklarının en temel sorulardan biri olduğu üzerinde önemle durmuştur. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin de ayrıntılı ele alındığı seminer etik konusuyla son bulmuştur.