Akademik Gelişim Seminerleri 4| Yönetim Araştırmalarında Bağlam

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik gelişim seminerlerinin dördüncüsü, Doç. Dr. Erkan Erdemir ile “Yönetim Araştırmalarında Bağlam” başlığı altında, 20 Şubat Salı günü gerçekleşti.

“Neden bağlamı konuşmalıyız?” sorusu ile başlayan seminer, örgüt kuramlarının evrenselliği sorunu, evrensellik ve yerellik tartışması üzerinden devam etti. Merkez-çevre ilişkisinin ele alındığı seminerde, entelektüel emperyalizmin aşamaları ve sonuçları incelendi. AYRICA akademik bağımlılıktan kurtularak bağlama özgü çalışmaların öneminin vurgulandığı seminerde, ülkelerde yapılan bağlama özgü çalışma örneklerinin sunumu ile seminer sonlandırılmıştır.

 


 
H. Merve Bircan Altınsoy

Etkinlik Yöneticisi