Akademik Gelişim Seminerleri 5| Sosyal Bilimlerde Yazın Taraması

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerini amaçlayan akademik mesleki gelişim seminerlerinin beşincisi, Doç. Dr. Umut Koç ile “Sosyal Bilimlerde Yazın Taraması” başlığı altında, 31 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Yazın taraması ve problem belirleme konularının iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlayan konular olması sebebiyle seminere problem belirleme başlığı ile giriş yapılmıştır. İdeal bir araştırma probleminin özellikleri ve problem belirlemede karşılaşılan sorunların ele alındığı seminerde araştırma probleminin temel bileşenleri anlatıldıktan sonra probleme ilişkin yazın taramasının nasıl yapılacağı konusunun üstünde durulmuştur. “ Literatür taramasının bilimsel araştırmanın özü olduğunu” belirten Koç, taramada kullanılabilecek veri tabanları, kaynaklar ve dikkat edilmesi gereken hususları belirtmiştir. Nitel ve nicel araştırmalarda literatürün konumlandırılması anlatılarak seminer sonlanmıştır.


 
H. Merve Bircan Altınsoy

Etkinlik Yöneticisi