Bahar Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Başlıyor

09 Mart 2021
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP), Kurumsal Yönetim Akademisi olarak sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için organize ettiği eğitim programıdır. Geçtiğimiz dönemlerde yüz yüze yapılan bu ders serisi, dünyada baş gösteren Covid-19 salgını sebebiyle Hibrit şekilde gerçekleştirilecektir. Program kapsamında ilk olarak katılımcılarla ders videoları paylaşılacak; devamında ise 25-26-27 Mart tarihleri ve 20:00 – 22:00 saatleri arasında Zoom programı üzerinden derslerin tartışılması ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. Alanında uzman kişilerden oluşan KGEP kadromuz ve dersleri şu şekildedir:

• Kurumsal Yönetim ve Organizasyon – Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
• Proje Yazma ve Yönetme – Muhammed Halid Durmuş
• Gönüllü Yönetimi – Prof. Dr. Lütfi Arslan
• Dijital İmkanlar – Nihat Kılıç
• Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme – Prof. Dr. Davut Pehlivanlı
• Medya İletişimi – Hamit Kardaş
• Denetleme – M. Sıddık Acarlar

Amacımız ve Hedefimiz

KGEP ile STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmayı ve STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmayı, STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmeyi ve tecrübe aktarımı sağlamayı da hedefliyoruz.
 
KGEP'in Kapsamı
 
• İş akış süreçleri oluşturma, kurumsal performans ölçümü, stratejik plan hazırlama, doğru bir organizasyonel yapı oluşturma, etkili toplantı yönetimi,
• Dijital ortamların: arama motorları, sosyal medya, e-posta hizmetleri vb. araçların STK'ların amaçları doğrultusunda daha etkin kullanımı,
• Gönüllülüğün motivasyonunu anlama, gönüllüyü kuruma çekme yolları, gönüllü ile daha verimli iş üretmek için hangi yol, üslup, tarzın benimsenmesi gerektiği, 
• Proje tasarımı, proje planlaması, teklif hazırlanması, proje değerlendirmesinin püf noktaları,
• Medya iletişim stratejisi oluşturma, basın bülteni ve haber yazma, röportaj hazırlıkları,
• STK'lar için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşma ve bu fonların etkin kullanımı, 
• Denetlemenin önemi, faydaları, gerekliliği, nasıl yapılması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı.  
 
Program STK'larda yönetim görevinde bulunan profesyonel veya gönüllülere yöneliktir. Faaliyet gösterilen alan fark etmeksizin tüm STK'lar başvuruda bulunabilir.  Program "kapasite geliştirme" eksenli tasarlandığı için tüm dersler bir bütünün parçasıdır ve hepsi aynı öneme sahiptir.  Dolayısıyla katılımcıların 7 farklı eğitime de girmesi beklenmektedir. Program katılımcılarına sertifika verilecektir.

Programa başvurmak için buraya tıklayınız.