Kurumsal Gelişim Uygulamaları 5 | STK'larda Denetleme

07 Aralık 2019

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) olarak sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisinin beşincisini “STK'larda Denetleme" başlığı ile 7 Aralık 2019'da İLKE Vakfı'nda gerçekleştirdik. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapmayı ve bilginin pekiştirilmesini hedefliyoruz.


İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Müdürü/İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi M. Sıddık Acarlar tarafından gerçekleştirilen atölyede, yıl sonunun yaşandığı bugünlerde denetlemenin, STK'ların önemli bir iş yükünü oluşturmakta olduğuna değinildi. STK'ların mevzuata uygun denetleme yapmalarına ve kayıtlarını yine mevzuata uygun sorunsuz şekilde tutmalarına katkı sağlamak amacıyla denetleme hususuna bilhassa değinildi. Etkinlikte en temelde denetimin kurum içerisindeki suistimal ve yanlışları ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanımına rehberlik etmek ve yönetime yardımcı olmak için danışmanlık desteği vermek olduğu üzerinde duruldu.