Kurumsal Gelişim Uygulamaları 2 | STK'larda Etkinlik Yönetimi

04 Mayıs 2019

Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapmayı ve örnek çalışmaların paylaşılarak bilginin pekiştirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda uygulamalardan ikincisi olan “STK'larda Etkinlik Yönetimi"ni, 4 Mayıs 2019 tarihinde, İLKE Derneği’nde, KYA Uzmanı Ömer Faruk Aydemir'in sunumuyla gerçekleştirdik. 

 

Programda bir etkinliğin fikirsel başlangıç aşamasından etkinlik sonrası yapılacak işlere kadar olan süreci örnek uygulamalar üzerinden anlatıldı.

 

Programda STK'lar özelinde düzenlenen etkinliklere dair;

 

İhtiyaç analizi ve etkinlik tasarımı,

Planlama,

Doğru ve yeterli sayıda katılım sağlamaya yönelik adımlar,

Paydaşlarla; hayırsever, hayır gören ve emek verenler ile etkin iletişim kurma ve devamlılığı sağlamak için yapılabilecekler,

Görünürlük ve iletişim stratejisi oluşturma,

Etkin bütçe kullanımı,

Rakamları okuma ve ona adım atma gibi konularda detaya inilerek örnek uygulamalarla alakalı doküman ve örnekler paylaşıldı. 

 

Bu örnek uygulamalardan bazıları ise;

 

Süreç yönetimi çizelgesi,

İş kontrol listesi,

Sosyal medya paylaşım planı,

Protokol oturma planı,

Etkinlik değerlendirme döngüsüydü.

 

Programın ana fikri özetle şuydu; STK'lar kar amacı gütmeden toplum yararına faaliyet yürüten kuruluşlardır. STK'ların büyük çoğunluğunun gelir kalemleri içerisinde bağış ve etkinlik gelirlerinin önemi büyüktür. Profesyonel ve gönüllülerin emeklerinin akabinde ortaya çıkan etkinlikler toplumun yaralarını sarmakta, eksiklikleri gidermekte ya da bir artı değer oluşturmaktadır. Hâl böyle olunca STK'ların bağış, emek ve çıktılarını en verimli ve etkin hale getirmek için çalışılması gerekmektedir. Bağışçıya desteğinin nelere vesile olduğunu göstermek, hem ortaya konan emeği etkin hale getirmek hem de işin sonucunda üretilen faydayı sürdürülebilir kılmak için etkinliklerin planlı, sistematik, bilinçli, kontrollü bir şekilde idare edilmesi gerekmektedir.