Kurumsal Gelişim Uygulamaları 6 | Gönüllü İletişimi

Kurumsal Gelişim Uygulamalarının altıncısı gönüllü iletişimi konusunda yapılmaktadır. Hemen hemen her STK kurumun kapasitesini artırmak, gönüllülere destek olmak, toplumda gönüllülüğün yaygınlaşmasına aracı olmak, daha fazla sosyal fayda üreterek daha fazla soruna çözüm getirmek için gönüllüler ile iş birliği yapmayı arzulamaktadır. Ancak gönüllü ile ilişki kurmak zannedildiği kadar kolay bir süreç midir? Bunu hep birlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Genç Derneği Kurucu Başkanı da olan Doç. Dr. M. Lütfi Arslan'dan dinleyeceğiz. 


Gönüllü ile ilişki kurmak, ilişki ilerletmek, gönüllü ile etkin iş üretmek yer yer istihdam sürecinden dahi zor olabilmektedir. Dolayısıyla gönüllü ile kurulacak ilişkinin her aşaması önceden düşünülerek, planlı, bilinçli ilerletilmelidir. Bu kapsamdaki ihtiyaçtan hareketle Kurumsal Gelişim Uygulamalarının altıncısı gönüllü iletişim konusunda gerçekleşecek.

Uygulamanın içeriğinde gönüllüye ulaşmada doğru yöntem ve araçlar, gönüllünün kuruma kabulü sırasında yapılması gerekenler, gönüllünün oryantasyonu, gönüllüyü anlama ve motive etmenin yöntemleri, gönüllü ile etkin iş üretme stratejileri, gönüllünün devamlılığını sağlayan faktörler ve nihayetinde istenilmeyen bir olay olsa da gönüllünün ayrılık sürecinin yönetimi gibi konulara değinilecek. 


Kurumsal Gelişim Uygulamaları (KGU) Nedir ve Kimler Katılabilir ?

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2019 yılında “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlatmıştır. Kurumsal Gelişim Uygulamaları kapsamında, yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak, bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 


Kurumsal Gelişim Uygulamaları (KGU) hakkında:

  • KGU 2019 yılı içerisinde 6 farklı derste, farklı zamanlarda tasarlanmıştır.  Her uygulama için ayrıca duyuru yapılarak başvuru alınacaktır.
  • KGU STK'larda görev alan profesyonel ve gönüllülerin katılımına açıktır.
  • İşlenen dersin verimliliğini sağlamak açısından kontenjan 25 kişi ile sınırlandırılmaktadır.
  • Faaliyet gösterilen alan fark etmeksizin tüm STK'lar başvuruda bulunabilir. 
  • Başvurular Google form üzerinden alınmaktadır. Form olmadan herhangi bir şekilde başvuru kabul edilememektedir.
  • Kurumsal Yönetim Akademisi kâr amacı gütmeden faaliyet göstermektedir dolayısıyla programa katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
  • Başvurular değerlendirildikten sonra katılım konusunda bilgilendirme yapılacaktır.


Uygulama, 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:00-19:00 arasında İLKE Vakfında gerçekleşecek.


Katılım için aşağıdaki formu cevaplayınız: