Kurumsal Gelişim Uygulamaları 7 | STK'ların Organizasyonel Yapılanması

22 Şubat 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) olarak sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisinin yedincisini "STK'ların Organizasyonel Yapılanması" başlığı altında  İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un sunumuyla, 22 Şubat 2020 tarihinde İLKE Vakfı'nda gerçekleştirdik. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapmayı ve bilginin pekiştirilmesini hedefliyoruz.


Etkinlik, STK'lara dair genel özelliklerin ve organizasyonel yapılanmalar üzerine bilgi aktarımı ile başladı. Sonrasında katılımcılardan küçük gruplar oluşturarak birer kurum ve kurumsal yapıları hakkında çalışma yapması istendi ve akabinde ortaya konan veriler tartışıldı. Dersin geri kalan kısmı ise örnek bir organizasyon şeması üzerinden işlendi. Etkinlik sırasında gündeme gelen bazı tavsiyeler şöyleydi;  


  • Kurumlarımızdaki kurumsal ve yönetsel ortam yeteneklerin performansa dönüşebildiği bir yer mi? Yeteneğin performansa, kabiliyetlerin de işe dönüştürülebilecek yönetsel, örgütsel ve kültürel ortamın oluşturulmalıdır. 
  • İnsanların en çok tatmin oldukları duygunun yeni bir şeyler kurgulamak ve yeni şeyler başarmak olduğunu bilerek hareket etmeliyiz
  • Kurumlarımızda herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında bunun suçlusu kim demekten ziyade bu sorunun nedeni nedir ve bu nedenin sistemsel yahut kişisel kaynaklı olup olmadığını incelemeliyiz. 
  • Bir kişiye unvan verirken çok dikkatli ve akılcı olmak lazım. Kişinin başarılı olması unvan vermek için tek koşul olmamalı. İyi niyetle ve cömertçe dağıtılan unvanlar geri alınmak istenirse önemli sorunlar ortaya çıkabilir. 
  • Yönetim birimleri için doğru işlerin yapılması önemliyken alt birimler için ise işlerin doğru yapılması daha önemlidir. 
  • Herkesin yalın bir şekilde hazırlanmış bir görev tanımı olmalıdır. Görev tanımının kalabalık olması olumludan daha çok olumsuz etki bırakmaktadır. Ek olarak departmanlar arası sınırlar da net olarak çizilmelidir. 
  • Kurumların oluşum sürecini icra eden ve yöneten ekipte ilerleyen süreçlerde değişikliklere gidilmesi faydalıdır. 
  • STK'ların iyi işleyen organizasyonlarını oluşturmaları için insan istihdamı konusunda ilerleme kat etmesi elzemdir. İnsanların birçok işi değil yalın görevleri yerine getirmesi istenmelidir. Kendi yeteneklerini işlerine yansıtabilecekleri alan bırakılmalıdır. Ücretlendirme konusunda dışarıda benzer iş için verilen ücretler örneklik teşkil edebilir. Çalışma saatleri konusunda belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bu mesele oldukça önemlidir çünkü sürekli insan kaynağı sirkülasyonu yaşayan kurumlarda kurum kültürünün oluşması oldukça güçtür.