PGE 5|Farklı Kültürlerde İş Yapmak

Profesyonel Gelişim Eğitimleri, STK'larda görev alan profesyonel ya da gönüllü insan kaynağının kişisel gelişimine destek vermek amacıyla senede 4 kez gerçekleştirilen eğitim serisidir. Zaman Yönetimi, İletişim ve İkna, İçsel Motivasyon, Takımdaşlık gibi eğitimlerin ardında PGE 5'te "Farklı Kültürlerde İş Yapmak" konusu ele alındı.

Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Soykan tarafından verilen eğitimde genel olarak şu dört ana başlık üzerinde duruldu: global çevreye hazırlanma, paydaşları ve iş planını belirleme, operasyona geçme, sistem kurma. Detay olarak ise uluslararası bir projeye başlanmadan önce amacın belirlenmesi, doğru insan kaynağının seçilmesi, plan yapılması, yerel paydaşlar ile ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, projenin yürütüleceği ülkede Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı devlet kurumları ile irtibat kurulması, detaylı bir iş planının hazırlanması gibi konulara değinildi. Sayın Soykan'ın sunumunun ardından büyük çoğunluğunun uluslararası faaliyeti bulunan ve uluslararası faaliyet planları olan STK temsilcilerinin sorularına geçildi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitim Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş ve Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Yaman'ın Sayın Soykan'a plaket takdimi ile son bulmuştur.