Kurumsal Gelişim Uygulamaları 3 | Proje Yazma

15 Eylül 2019

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlattı. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak, bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kurumsal Gelişim Uygulamalarının üçüncüsü “Proje Yazma” başlığında, 14 Eylül Cumartesi günü, İLKE Vakfında Ali Ramazan Tak tarafından gerçekleştirildi.

Mantıksal çerçevenin oluşturulması, sorun ve hedef ağacı çizimi, bütçe oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar, projenin hedef kitlesinin seçilmesi, doğrulanabilir başarı göstergeleri gibi başlıklar eğitimde dikkat çekti. 

Proje yazma sürecinin ayrıntılı ve interaktif olarak paylaşıldığı programa farklı STK temsilcileri katıldı.