Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi Devam Ediyor

01 Aralık 2020

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi, sivil toplum alanında son 40 yılda üretilmiş makale, tez, rapor gibi yayınların bir araya getirilerek bir veri tabanı oluşturma projesidir. Bu proje ile gerçekleştirilmek istenen, sivil toplum kuruluşlarının, araştırma merkezlerinin ve araştırmacıların günümüze kadar getirdiği yayın birikimini bir araya getirip tek bir mecrada toplayarak hem bu alandaki araştırmacılara hem de alana ilgisi olup bilgi edinmek isteyenlere bir platform oluşturmaktadır. Bu platform ile hangi konularda daha çok yayın üretildiği ve hangi alanlara ait eksiklikler olduğu görülebilecek, bu sayede de yeni yapılabilecek çalışmalar içinde zemin oluşturulacaktır. Ayrıca ilerleyen zamanlarda yapılacak olan çalışmalar ile bibliyografya güncellenerek, alana ait tüm güncel çalışmaların içinde bulunduğu bir veri tabanı oluşmuş olacaktır

Ağustos ayı itibariyle başlayan projeye bu zamana kadar 6000’e yakın veri girişi gerçekleştirilmiştir. Projenin 2021 içerisinde tamamlanması ve web sitesinin ilgilileri ile paylaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında bibliyografya üzerinden bir analiz yapılması da planlanmaktadır.