Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

STK’larda organizasyonel yapılanma ve yönetim son yıllarda önemi artan konuların başında gelmektedir. Gönüllü ve kâr amaçsız faaliyet gösteren bu kuruluşların kurumsallaşması ve insan yönetimi uygulamaları yönündeki çabaların hız kazandığı da görülmektedir. Bu süreçte doğru yöntem, teknik ve uygulamaların kullanılması ve sürecin iyi yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. STK’larda insan yönetimi ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının da belli hassasiyetleri gözeterek oluşturulması ve yürütülmesi önem arz etmektedir. Sınırlı sayıda profesyonel istihdamının yapılabildiği STK’larda faaliyetler büyük çoğunlukla gönüllüler ile yürütülmektedir. Bu yönüyle STK’larda insan kaynakları yönetiminin kendine mahsus bir içeriği olması gerekir.

Bu çalışmanın amacı; STK’larda gönüllü ve profesyonel istihdamının dünyada ve Türkiye’de mevcut durumunu ortaya koymak ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada öncelikle ilk bölümlerde bu alanda bilimsel çalışma yapılmak istenildiğinde temel sorunların başında gelen STK’ların tanımı, sınıflandırılması ve veri toplama konuları ele alınmaktadır. Daha sonraki bölümlerde dünyada ve Türkiye’de STK’ların genel ve istihdam bakımından görünümü verilerle ortaya konulmaktadır. İlerleyen bölümlerde STK’ların istihdamı geliştirmeleri için gerekli kurumsal altyapıları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın son bölümlerinde, STK’larda profesyonel ve gönüllülerin yönetimi ve istihdamına yönelik sistem, model, yöntem ve uygulamalar verilmektedir.