"Sosyal Ağların Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi" Proje Rapor Sunumu Gerçekleştirildi

12 Nisan 2021

"Sosyal Ağların Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi" Proje Rapor Sunumu, Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlendi. Sunum, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Toprak tarafından gerçekleştirildi. Metin Toprak, hemşeri STK’larının fazla gözümüzün önünde olmasına rağmen pek de farkında olmadığımız bir konu olduğundan bahsederek söze başladı. Bu tespitten hareketle TÜBİTAK'ın proje çağrısına hemşeri STK'larıyla alakalı bir proje yazarak katıldıklarını belirtti. Projenin amacını ise; metropollerde ikamet eden hemşeri STK’larının sorun çözme kapasitelerinin arttırılarak salgın, afet gibi anlarda aktif rol almalarını sağlamak ve ikinci olarak kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arasında işbirliğine ilişkin bir yönetişim modeli geliştirmek olduğunu belirtti. 


Toprak, hemşeri STK'larının genellikle seçim dönemlerinde dikkat çektiğinden ancak bu STK'ların mali kaynakları ve yönetim kapasitelerinin çok sınırlı olduğundan söz etti. Bu doğrultuda Toprak, Covid-19 salgınının örgütlenme ve dayanışma gereğinin çeşitli boyutlarını ön plana çıkardığı tespitinde bulunduktan sonra projenin içeriğine dair veriler paylaştı. 


Türkiye'deki hemşeri STK'larının sayısal göstergelerinden söz eden Toprak, bu STK'ların toplumsal sorunlar bakımından (afet, salgın, kriz anı vs.) potansiyellerinin olduğunu söylemek mümkün olmasa da üyelerinin yapılarına bakıldığında komşuluk ilişkilerinin, geleneksel dayanışmacı muhafazakarlığın halen güçlü olduğunun söylenebileceğinden söz etti. Öbür taraftan mali kaynak yetersizliği ve gayret eksikliğinin, proje ve kuruluş kapasitesinin düşüklüğünün, yetersiz eğitim düzeyinin hemşeri STK’larında dikkat çeken eksiklikler olduğunu söyleyen Toprak, bu derneklere yapılan ziyaretlerin ekseri tanıdıklarla sohbet etmek gibi vakit geçirmeye yönelik olduğundan bahsetti.


Bu veriler ışığında iyileştirmeye açık alanların tespit edildiğinden söz eden Metin Toprak, bu alanlardan hareketle tasarladıkları “Uyum, Entegrasyon ve Kültürel Aktarımda Sivil Toplumun Aktif Rol Alması: Belediye Modeli” ve “Afet ve Acil Durumlarda Sivil Toplumun Aktif Rol Alması: AFAD Modeli” başlıklı iki modeli tanıttı. 


Program soru-cevap ve müzakere ile sonlandı.


Proje özetine buradan ulaşabilirsiniz.