STK Konuşmaları 10 | Vakfedilmiş Bir Hayat

03 Nisan 2019

STK Konuşmaları, sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği; bu alandaki gelişme ve başarılı uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinlik serisidir.STK Konuşmalarının 50. serisi örnek bir uygulama olarak "Gönüllüler" ve kurumun kurucusu İbrahim Ceylan'ın gönüllülük çalışmaları anlatıldı. 13 Nisan 2019 tarihinde İLKE Derneğinde düzenlenen etkinliğe birçok STK'dan katılım sağlandı. 


Gönüllüler'in yardım ve gönüllülük çabaları ülke sınırlarını aşarak Afrika’ya kadar uzanmış. Afrika’nın yaralarını sarmak, çaresizliği ortadan kaldırmak, sağlıktaki imkânsızlığı azaltmak için yaklaşık 14 yıldır Afrika’ya yardım götürüyorlar. Katılımın sürdürülebilir ve devamlılık arz etmesi açısından derneklerin ismini ön plana çıkarmadan ‘Gönüllüler’ üst kimliği altında, her seferinde 6-7 dernek ile, hareket ediliyor.

Gönüllüler hareketini daha çok sağlıkçılardan: Doktor, hemşire, diş hekimlerinden oluşuyor. Bugüne değin 160 Binin üzerinde hastaya hizmet verilmiştir.


  • Sağlık ve insani yardım çalışmaları Çad, Burkina Faso, Mali gibi Afrika ülkelerinin yanında Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Sierra Leone, Bangladeş, Arakan Kampları, Afganistan’da da yapılmaktadır.
  • İstanbul’da zor şartlarda yaşam sürdüren Suriyeli ailelere de destek sağlanmış.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yetiştirme yurtlarından alınan 25 çocuğun yetiştirildiği 5 gönül evi var. 
  • Afrika’da ameliyat hemşiresi, ebe eğitimlerinin yanında tarım, marangozluk, kaynakçılık, soğuk demircilik, mobilyacılık, tekstil gibi mesleklerin eğitimi de verilmektedir.

 

Sayın Ceylan’ın herkese bir çağrısı var:


Gelin sizde katılın bizlere, nerde bir çığlık duyarsak gidelim birlikte çare olmaya. Gurura kapılmadan, kibirlenmeden kazanalım gönülleri. Çok değişeceğinizi biliyoruz, bizim değiştiğimiz gibi. Her gittiğimiz ülkede sabrı, azla yetinmeyi, yoklukta mutlu olabilmeyi, kendine ait olmayana el uzatmamayı, kısacası yokluğa şükretmeyi öğrendik. Her seyahat sonrası gözden geçirdik hayatımızı, hep utandık şükürsüzlüğümüze. Artık yaşamımızdaki olmazsa olmazlarımız, "olmasa da olur" oldu bizler için.


Etkinlik, İLKE Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Akkuş'un plaket takdimi ve teşekkürü ile tamamlandı.