STK Konuşmaları 12 | STK'larda Risk ve Denetleme

Sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisi olan STK Konuşmaları'nın 2019 yılı, beşincisi ve son olanı "STK'larda Risk ve Denetleme" başlığında 16 Kasım tarihinde gerçekleşti.


Risklerin önceden tahmin edilememesi ve çözüme kavuşturulamaması sebebiyle STK'lar önemli sorunlarla yüzleşmektedir. Bu durum düzenlenen işlerde verimsizliklere ve genel kapasitenin tam anlamıyla kullanılamamasına sebep olmaktadır. STK'larda önemli kayıplara sebep olan risklerin bilinirliğinin artırılması ve konuya çözüm üretilmesi çalışmalarının yapılabilmesi adına düzenlenen program İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Pehlivanlı'nın sunumu ile başladı. Devamında STK temsilcilerinin soru ve katkıları ile ilerledi. Davut Pehlivanlı, STK'ların karşılaştıkları risklere, risklerin sonuçlarına, risklerin fırsata dönüştüğü durumlara ve risklerin nasıl çözüme kavuşturulabileceğine dair bir sunum yaptı. Sunumunda sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumlardan örnekler verdi. 14 farklı STK'dan gelen katılımcıların genel görüşü "Risk ve denetleme" konusunun sivil alanda fazlaca konuşulmadığı ancak kurumların genel işleyişi ve faaliyetlerin yönetimi sürecinde önemli kayıplara sebep olduğu şeklindeydi.