STK Konuşmaları 14 Gerçekleştirilecek

08 Aralık 2020

Kurumsal Yönetim Akademisi olarak düzenlendiğimiz STK Konuşmalarında, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar ve bu alandaki yeni gelişmeler, katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşılmaktadır. Dijital araçların kullanımı ise STK’lar açısından son derece önemlidir. STK’ların iş gördüğü neredeyse bütün kalemlerde dijital araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilhassa pandemi sürecinde dijitalleşmenin ne derece öneme haiz olduğu fark edilmiştir. 

Bu doğrultuda düzenleyeceğimiz 14. STK Konuşması’nda Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Güneş ile birlikte “STK’larda Kullanılabilecek Dijital Araçlar” konusu ele alacaktır. 

Programda;

*Dijital araçların önemi, 

*STK'larda dijital araçlar kullanımının faydaları, 

*STK'lar için önerilen dijital araçlar,

*STK'larda dijital dönüşümün geleceği, konuları ele alınacaktır. 11 Aralık Cuma günü, saat 21:00’da gerçekleşecek program YouTube üzerinden canlı yayınlanacaktır.