STK Konuşmaları 6 | Özgün STK Uygulamaları "İlk Fırsat"

06 Mayıs 2018

STK Konuşmaları, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olayların STK temsilcileri ile interaktif bir şekilde tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinliktir. Konuşmaların 6. serisinde Esas Sosyal tarafından hayata geçirilen "İlk Fırsat" programı özgün STK uygulaması kapsamında tanıtılmıştır. Etkinliğe Esas Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen ve Esas Sosyal Program Koordinatörü Neslihan Yıldırım Meral katılmıştır.

Etkinlikte genel olarak İlk Fırsat programının hayata geçirilme hikayesine, program ile nelerin hedeflendiğine, başvuru şartlarına ve 3 yıldır uygulamada olan programa ile alakalı verilere değinildi.

Sabancı ailesinin ön ayak olması ile kurulan Esas Sosyal'in hayata geçirilen projesi olan "İlk Fırsat" ile üniversiteden mezun olan gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretmek hedeflemektedir. Gençlerin üniversiteden mezun olarak iş hayatına attıkları ilk adımlarda işsizlik sorununu yaşamamaları için İlk Fırsat, programa dahil olan gençlere öncelikle planlama ve organize etme, yaratıcılık ve yenilikçilik, ilişki yönetimi, iletişim ve ikna, takım çalışması vb. eğitimler vermekte akabinde gençlerin önde gelen STK'larda istihdam edilmesi sağlamaktadır. Program gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretirken aynı zamanda ülkemiz sivil toplumunun ihtiyaç duyduğu kalifiye istihdam açığını kapamakta önemli rol oynamaktadır ek olarak program istihdam edilen gençlerin 12 ay boyunca tüm maliyetleri de yine İlk Fırsat programı tarafından karşılanmaktadır.

Program, üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının bir mesele haline geldiği bu günlerde hem gençlere iş kapısını açması hem de sivil toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimli, donanımlı ve sivil toplumda görev almayı düşünen gençlerin bu kanallara iletilmesine vesile olması sebebiyle oldukça önemli eksiklikleri gidermektedir.

Program ile alakalı bir diğer önemli husus başvuru sürecinin sistematik ve oldukça bilinçli ilerlemesidir. son 3 yıl içerisinde 5000'den fazla başvuru alan programda başvurular öncelikle değerlendirme aşamasından geçmekte akabinde başvuranlar ile online mülakatlar yapılmakta son aşamada kişilik envanteri ve yüz yüze mülakatın ardında başvuranlar ilgili ilanlara yönlendirilmektedir. Bu süreç ile sivil toplum alanına gerçekten ilgili kişilerin alakalı ilanlara yönlendirilmesine kısacası doğru ilana doğru kişinin yönlendirilmesine olanak tanınmaktadır. 3 yıl içerisinde bu süreci tamamlayanların halen işlerine devam etme oranının %97.25 olması istihdam süresinin ne kadar dikkatli yapıldığının bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.

Oldukça samimi bir ortamda geçen etkinlikte sayın Bikmen'in sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bu alana yaptığı katkının bilinmesi hasebiyle İlk Fırsat'ı tanımanın yanında katılımcı STK temsilcileri kendisine oldukça fazla soru yöneltti.

Özgün STK uygulaması konusunda 5 Mayıs 2018 tarihinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen STK Konuşmalarının 6. serisi Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Faruk Aydemir'in Sayın Filiz Bikmen'e ve Kurumsal Yönetim Akademisi Linsansüstü Araştırma Asistanı Merve Bircan'ın da Neslihan Yıldırım'a plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile etkinlik sona erdi.