STK Konuşmaları 7 | Gençlerin STK'lara Entegrasyonu

13 Ekim 2018

Türkiye'de 15-20 yılı geride bırakmış birçok STK'nın kendi bünyesinde ancak ayrı olarak "gençlik birimi" kurarak ya da gönüllü veya istihdam yoluyla gençleşmeye çalıştığı bilinmektedir. Geldiğimiz noktada bu yapısal değişimin bugününün ve geleceğinin tartışılması gerektiğine inanmaktayız. Bu sebep ile STK Konuşmaları 7'nin başlığı Gençlerin STK'lara Entegrasyonu olarak belirlendi.

Etkinliğin başlangıcında KYA'nın üzerinde çalıştığı "STK'larda Gönüllü Motivasyonu" araştırmasının sonuçlarının özeti KYA Araştırma Asistanı Merve Bircan tarafından sunuldu. Paylaşılan verilerden bir kısmı şöyledir:

  • Gönüllülerin çalıştıkları STK’da devamlarını sağlayan motivasyon unsurları: STK’nın samimi ve aile benzeri ortamı, bir ekibin parçası olmak (bir gruba aidiyet), çalışma esnekliği, mesleki özellikler ile gönüllü yapılan işin uyumu, kurum ile gönüllü çalışma ilişkisi, kariyer gelişimine katkı sağlaması, gündelik rutinden çıkma ve yeni bir şeyler yapmaktır..
  • Gönüllü faaliyetlerinin sonuçları: bir amaç sahibi olmayı sağladığı, hayata anlam kattığı, bir topluluğun parçası hissi kazandırdığı, diğer kişilerin saygısını kazandırdığı, kişilerin kendilerini değerli hissettirmesi. Bu sonuçlar aynı zamanda büyük ölüçde kişileri gönüllü olmaya sevk eden eğilimler olarak ifade edilebilir.

STK'ların gençlik örgütlerinin kurumsal hedeflere ne derecede ulaştığı, işleyişinin ne kadar etkin olduğu; gençlerin sivil topluma yaklaşımı, genç ve olgunlar arasındaki kuşak farkı çalışmalara nasıl yansıdığıi karşılıklı beklentilerin ve kurumsal anlamda gençleşmenin sebeplerinin neler olduğu gibi soru ve sorunlar bu etkinliğin ana çerçevesini oluşturdu.

İTO Genel Sekreteri, Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Doç.Dr. Nihat Alayoğlu etkinliğe moderatör olarak katkıda bulundu. Yaklaşık 15 farklı ve gençlik yapılanması olan STK'dan gelen genç katılımcılar ile katılımcı bir şekilde kurumları, kurumlarının gençlik yapılanmaları, gençlerin STK'lardaki bugünü ve yarını tartışıldı. Katılımcıların birden fazla kez söz aldığı etkinlikte oldukça önemli tespitlerde bulunuldu. Oldukça önemli sorunların, durumların, örneklerin ve iyi uygulamaların gündeme geldiği etkinlikte zaman yetmemesi sebebiyle katılımcılardan, etkinliğin sonunda, dile getiremedikleri fikirlerini yazılı olarak kağıtlara yazması istendi. Ortaya konulan bilgiler yakın bir zamanda rapor haline getirilecektir bu sebep ile detaylara rapordan erişilebilir.