STK Konuşmaları 8 | STK'larda İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi

Sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisi olan STK Konuşmalarının 2019 yılı ilk serisi "STK'larda İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi" konusunda gerçekleşti.

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu'nun moderasyonunda ilerleyen programda STK'lar arası işbirliklerinin mevcut durumu, önemi, kısıtları, imkanları ve sürdürülebilir olması başlıkları üzerinde katılımcılar söz alarak fikirlerini belirttiler. STK'lar arası işbirliğinin arzu edilen seviyede olmadığı yönünde kanaat çıkarken, bu durumun gerçekleşmesinin önünde duran engellerin kurumların yeterince şeffaf, bağımsız olmaması, ortak bir dilin benimsenmemesi, kurumların birbirini iyi tanımaması, yanlış rekabet anlayışı, aşırı görünür olma çabası vb. olduğu belirtildi.

23 Şubat 2019 tarihinde 16:00-18:30 arasında İLKE Derneği Teras Salonu'nda gerçekleşen konuşma Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi M.Sıddık Acarlar'ın Halit beye plaket takdimi ile sona erdi.