STK Konuşmaları 9 | STK'larda Görünürlük ve İletişim Yönetimi

Sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisi olan STK Konuşmalarının 2019 yılı ikinci serisi "STK'larda Görünürlük ve İletişim Yönetimi" başlığı altında gerçekleşti.

Prof. Dr. Ömer Torlak'ın moderasyonunda ilerleyen programda STK'ların mevcut durumda ne kadar görünür oldukları, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini hangi ortamlarda nasıl yaptıkları bu süreçlerin hayırsevere, ihtiyaç sahibine, gönüllüye etkisi STK katılımcılarıyla tartışıldı.

Etkinlikte katılımcılar tarafından ortaya konan durum tespitleri, eleştiri, öneri ve uygulamalardan bir kısmı şöyle:

  • Yardım neticesinde verilen ürünlerde ya da paketlerinde kurumsal ögelerin: marka, logoların kullanılması, eğer kurum yardım faaliyetleri ile kamuoyunda biliniyorsa, kişide yardım aldığının ifşa olacağı hissi uyandırmaktadır.
  • Bütçelerin önemli kısmının bağışlar vesilesi ile elde edildiği dolayısıyla bir hedef için yapılan maddi desteği iletişim faaliyetlerinde harcamamak için sosyal medya bu faaliyetlerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
  • Sosyal medyaya yansıyan bir faaliyetin gerçekleşmiş olması fotoğraflanmasından çok daha büyük bir öneme sahiptir.
  • Tanıtım faaliyetleri "kanıt iletişimi" olarak da kullanılmaktadır. İletişim faaliyetleri sadece yeni bağışçı elde etmek, etkinlik duyurusu yapmak için değil aynı zamanda bağışta bulunan kişiye bağışının nereye gittiğini gösterebilmek açısından da yapılmaktadır.
  • Tanıtımı yapılan iyilik faaliyetlerinde aynı hedef kitleye hitap ederek hep aynı kitle içerisinde iyiliği döndürmekten ziyade bağışçı sayısını arttırmak ve değişik bağışçılardan destek almak üzere düşünülmelidir.
  • STK'lar kar amacı gütmemesi ve topluma faydayı hedefledikleri için aslında bir etkinlikte hayır faaliyetidir.
  • Hayır faaliyeti yapıldıktan sonra arşivlemek maksadı için dahi olsa hayır görenin fotoğrafını çekmek olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir.
  • Herkeste aynı gerekçe ile olmayacağı gerçekliğinden ve dolayısıyla zorluğundan hareketle insanlarda yardım etme ihtiyacı oluşturulmalıdır.

02 Mart 2019 tarihinde 16:00-18:30 arasında  İLKE Derneği Teras Salonda gerçekleşen konuşma Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş'un Etkinliğin moderatörüne plaket takdimi ve teşekkürü ile son buldu.