STK'lar İçin Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu Tartışıldı

18 Mart 2021

Prof. Dr. Köksal Büyük'ün kaleme aldığı "STK'lar İçin Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu" Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen bir müzakere toplantısında tartışıldı. Akademik olarak sivil toplum üzerine çalışan katılımcıların yanı sıra sivil toplumun içinden gelen katılımcıların da yer aldığı toplantı İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın açılış konuşmasıyla başladı. KYA'nın faaliyetlerine ilişkin bir özet sunan Sunar, kurumsal öz değerlendirme modeline niçin ihtiyaç duyulduğuna dair fikirlerini paylaştı. Lütfi Sunar, bu modelin geliştirilme sürecinden de bahsederek sözü İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’a devretti.


Nihat Erdoğmuş, raporun amacından söz ederken; akreditasyon, sertifikasyon meselelerinin sivil toplum alanında sıkça tartışıldığına dikkat çekti. Böyle bir sertifikasyonun sivil toplum için çok faydalı olmayacağını ve STK'ların kendi kendilerini sınayabilecekleri bir platformun daha yararlı neticeler doğurabileceğini düşündüklerini söyledi. Erdoğmuş'tan sonra sözü rapor yazarı Prof. Dr. Köksal Büyük devraldı. Müzakere toplantısı rapor sunumu ve katılımcıların raporu tartışmasıyla devam etti. Programın sonunda KYA Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy, kurulması planlanan kurumsal öz değerlendirme modeli sitesinin tanıtımı yaparak toplantıyı sonlandırdı.