Kurumsal Gelişim Uygulamaları 1 Yıllık Plan Oluşturma

09 Nisan 2019

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 1

Yıllık Plan Oluşturma

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) olara sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlattık. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapmayı ve bilgiyi pekiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu uygulamalardan ilki olan “Yıllık Plan Oluşturma” programı ise 6 Nisan 2019 tarihinde, İLKE Derneği'nde, KYA Başkanı Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi. 

Nihat Erdoğmuş'un konuşmasında dikkat çeken noktalar şu şekildeydi:

"Yıllık plan öncesinde altyapı oluşturulması gerekir. Bu altyapı da 'niçin varız?' sorusuyla kurulur. Bu sorunun yanıtı vizyon, misyon ya da gaye olarak adlandırılır. STK’lar ilk olarak kendilerini tanımlamalıdırlar. Ardından STK’ların önlerinde bulunan 4-5 sene içerisinde nerede olmak istediklerinin ve nelere odaklanacakları gibi stratejik amaçlar belirlenmelidir. Bu amaçlar belirlendikten sonra STK’ları bu amaçlara götürecek faaliyet ve projeler, yıllık planlar aracılığıyla ortaya konur. Yıllık plan içerisinde faaliyetin ismi, hedefleri, başarı kriteri, bütçesi, yeri, zamanı, gerçekleşme durumu bulunmalıdır. Bu arada hedeflerin gerçekleştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Yıl sonunda da ciddi bir değerlendirme yapıp, nelere ne kadar ulaşıldığının incelenmesi gerekmektedir. Sayısal değerlendirmelerin yanında niteliksel tanımlamalar da STK’lar için önemlidir. Ancak konulan kriterlerin birbirleriyle çelişmemesi gerekir."

Bu sene ilk kez uygulanmaya başlanan programa birçok farklı STK'dan katılım gerçekleşti.