Kurumsal Gelişim Uygulamaları 1 Yıllık Plan Oluşturma

09 Nisan 2019

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 1

Yıllık Plan Oluşturma

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kurumsal Gelişim Uygulamaları” etkinlik serisini başlattı. Kurumsal Gelişim Uygulamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri destekleyecek uygulamalar yapılarak, bilginin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu uygulamalardan ilki “Yıllık Plan Oluşturma” başlığında, 6 Nisan 2019 tarihinde, İLKE Derneğinde, KYA Başkanı Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi. 


Etkinlikten dikkat çeken noktalar şu şekildedir:

Yıllık plan öncesinde alt yapı oluşturulması gerektiğini belirten Erdoğmuş, bu alt yapının da “niçin varız?” sorusuyla kurulduğu belirtilmiştir. Bu sorunun yanıtı vizyon, misyon ya da gaye olarak adlandırılır. STK’lar kendilerini tanımlandıktan sonra, STK’ların önlerinde bulunan 4-5 sene içerisinde nerede olmak istediklerinin ve nelere odaklanacaklarının tanımlandığı stratejik amaçlar belirlenmelidir. Bu amaçlar belirlendikten sonra STK’ları bu amaçlara götürecek faaliyet ve projeler, yıllık planlar aracılığıyla belirlenir. Yıllık plan içerisinde faaliyetin ismi, hedefleri, başarı kriteri, bütçesi, yeri, zamanı, gerçekleşme durumu bulunmalıdır.


Hedeflerin gerçekleştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir.


Yıl sonunda ciddi bir değerlendirme yapıp, nelere ne kadar ulaşıldığının incelenmesi gerekmektedir. Sayılar değerlendirme için kullanılmasının yanında niteliksel tanımlamaların da STK’lar için önemli olduğu belirten Erdoğmuş, konulan kriterlerin birbirleriyle çelişmemesi gerektiğini de belirtmiştir.


Bu sene ilk kez uygulanmaya başlanan programa birçok farklı STK'dan katılım gerçekleşti.