STK'larda Kurum Kültürü

01 Ağustos 202

Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarında var olan kurum kültür türleri ve buralarda ücretli çalışanların iş tatmin durumları incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği araştırma neticesinde 216 STK çalışanından veri alınmış ve gerekli çalışmalardan sonra elde edilen bu veriler rapora dönüştürülmüştür. Çalışma Nihat Erdoğmuş'un başkanlığında, Ömer Faruk Aydemir, Züleyha Sayın ve H. Merve Bircan'ın dahil olduğu KYA ekibi tarafından yürütülmüştür. 

Büyüklüğü yahut faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun her kurumun kendine has bir kültürü vardır. Bireylerin içinde doğup büyüdüğü ve benimsediği kültürü nasıl hayatlarındaki hemen hemen her kararı, davranışı etkiliyor ya da belirliyorsa kurumlarda da bu durum farklı değildir. Her kurumun kendine has bir kültürü vardır ve bu durum kurumun birçok politikasına yön vermektedir. Özel ve kamu kurumlarında kurum kültürü akademik olarak incelemeye tabi tutulmuş olsa da STK'ların kurum kültürü, özellikle ülkemizde, pek araştırılmamıştır. Bu vesile ile ülkemiz STK'larında var olan kurum kültür türleri ve ücretli çalışanlarının iş tatmin durumları bu araştırmaya konu edilmiştir. 

Yaklaşık iki yıl kadar süren araştırmaya farklı faaliyet alanlarında çalışan, farklı büyüklüklerde STK çalışanları destek vermiştir. Bu çalışmada araştırmaya katılım sağlanan STK'larda var olan kültür türleri, kültürün ücretli çalışanların iş tatmini üzerine etkisi, ücretli çalışanların işlerinden tatmin olup olmadıkları, katılımcıların demografik bilgileri ve kurumlar hakkında genel bilgilere yer verilmiştir.

Raporu indirmek için linki tıklayınız: https://kurumsalyonetim.org/stklarda-kurum-kulturu