STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 3 - STK'ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından her sene bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene "STK'ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma" başlığında gerçekleşti.

Çalıştayın amacı, yeni gelişmeler çerçevesinde STK’ların kamu, özel sektör ve uluslararası ilişkilerini nasıl konumlandırması gerektiğini konunun uzmanları ile tartışmaya açmak, bu ilişkilerin daha sağlıklı zeminde yürütülebilmesinin imkanlarını bulmaya çalışmaktır. Çalıştayın bir diğer amacı da sivil alanda önemli tecrübelere sahip kişilerin tecrübelerinin paylaşılmasına aracı olarak bu alandaki bilgi birikiminin yaygınlaşmasıdır. 

KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un karşılama konuşması ile başlayan çalıştayın birinci oturumunda STK'ların kamu ile ilişkileri ele alındı. Oturum başkanlığını yapan Prof. Dr. Ömer Çaha'nın yönetiminde Doç. Dr. Lütfi Sunar ve Doç. Dr. Gökhan Tuncel konuşmalarını yaptı. 

Günün ikinci oturumu Bahattin Aydın'ın başkanlığında STK'ların İş Dünyası ile İlişkileri konusunda gerçekleşti. Bu oturumda Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ve Mustafa Mente konuşmalarını yaptılar. Oturumda genel olarak STK'ların özel sektör kuruluşları ile olan iş birlikleri örnekleri ile gündeme geldi, iş birliklerinin gerekliliği ve karşılıklı olarak kazanımları üzerinde duruldu.

Günün son oturumu da STK'ların uluslararası ilişkileri konusunda tamamlandı. Oturum başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güder'in yönetiminde başlayan oturumda Mehmet Ali Çalışkan ve Prof. Dr. İhsan Karaman konuşma yaptılar. Bu oturumda STK'ların uluslararası ilişki kurmasının avantaj ve dezavantajları masaya yatırıldı. Ek olarak konuşmacıların ve katılımcı STK temsilcilerinin uluslararası ilişki ve iş birliklerinin örnekleri paylaşıldı. 

Konuşmacıların teorik ve pratik aktarımlarına ek olarak 35 farklı STK'dan gelen katılımcıların tecrübe paylaşımı ve katkısı çalıştaya ayrı bir değer kattı.

Günün sonunda KYA Başkanı Nihat Erdoğmuş günü özetleyerek çalıştayda sunulan bildirilerin, gündeme gelen tartışmaların ve soruların bir kitap haline getirileceğinin altını çizdi. 

Etkinlik aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.