Bahar Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Gerçekleştirildi


Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen Bahar Dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) sona erdi. KYA'nın sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak üzere senede iki defa organize ettiği KGEP bu dönem de Covid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Üç gün süre program 25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. Bu süre zarfında katılımcılar Youtube üzerinden paylaşılan yedi adet ders videosunu izlediler. Etkinlik süresince de bu konularda uygulamalı eğitim aldılar.  


Programın başında KYA Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy genel olarak KYA faaliyetlerinden ve KGEP'in işleyişinden söz etti. Devamında İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar açılıi konuşmasını yaptı. Lütfi Sunar konuşmasında eğitimin önemini vurguladı. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı'nın sivil toplum kuruluşlarının gönüllü faaliyet ve icra kapasitelerini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak KYA tarafından tasarlandığını belirtti. Devamında ise açılış dersi Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından "Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme" başlığıyla işlendi.  STK'lardaki mali yönetimin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin tavsiyelerde bulunan Davut Pehlivanlı; iç kontrol sistemi, muhasebe sistemi, raporlama sistemleri gibi önemli başlıkları aktardı.


İkinci günün ilk dersinde Nihat Kılıç "Dijital İmkanlar" konusunu ele aldı. Uygulamalı geçen derste Nihat Kılıç, STK'ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler verdi. İkinci derste ise Prof. Dr. Lütfi Arslan "Gönüllü Yönetimi" konusunu işledi. Gönüllülüğün en temel motivasyonunun insanın kendini gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Arslan, gönüllü faaliyetlerinin sürekliliğinin de gönüllülerin azim ve heyecanlarını sürdürmesiyle doğrudan bağlantılı olduğundan söz etti.


Son günün ilk dersi M. Sıddık Acarlar tarafından "Denetleme" başlığı altında işlendi. Acarlar, denetimin her aşamada gerekli olduğunu, özellikle de bir sistem inşasında gerekliği olduğunu vurguladı. Günün ve programın son dersi ise "Medya İletişimi" başlığı altında Hamit Kardaş tarafından verildi. Hamit Kardaş derste STK'ların medyayı nasıl daha stratejik kullanabilecekleri ve hangi kanalların STK'lar açısından verimli olabileceği hususlarına değindi. 


Pek çok STK'dan katılımın olduğu 2021 yılı Bahar dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, karşılıklı diyaloğun yoğun biçimde gerçekleştiği bir takvimden sonra sona erdi.

 
Mustafa Halil Aydın

Moderatör

 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
M. Sıddık Acarlar

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
Hamit Kardaş

Eğitimci

 
Davut Pehlivanlı

Eğitimci

 
Mehmet Lütfi Arslan

Eğitimci