Nihat Erdoğmuş

Nihat Erdoğmuş

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabili Dalında 1995 yılında tamamladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora derecesi aldı. 1999 yılında İşletme Yönetimi alanında Doçent oldu. 2002 yılında İngiltere'de Northhumbria Üniversitesi New Castle Business School'da araştırmacı olarak bulundu. Nisan 2005 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Prof. oldu. Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 2000-2005 yılları arasında Doçent, 2005-2011 yılları arasında Profesör olarak çalıştı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul ŞEHİR Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanlığı ve 2011-2013 yılları arasında İşletme Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. Örgütsel davranış, liderlik, değişim yönetimi, örgütsel etik, insan kaynakları yönetimi ve kariyer geliştirme konularında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Yeni kariyer kuramları, mesleki kimlik inşası, yönetici elitlerin kariyeri, yönetsel ve örgütsel değişimlerin kariyere etkileri, aile işletmelerinde yönetim, yükseköğretimin yönetimi ve değişimi konularında yayınlanmış ulusal ve uluslararası bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur. Eğitim İhtiyacı Analizi (Prof.Dr.Hüner Şencan ile birlikte), Kariyer Geliştirme:Kuram ve Uygulamave Aile İşletmelerinde İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi adlı üç kitabı yayınlandı. Akademik çalışmaları yanında, alanıyla ilgili kamu ve özel sektor kuruluşlarında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttü. 2011-2014 yılları arasında YÖK başkan Danışmanlığı, 2012-2014 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.