Nihat Alayoğlu

Nihat Alayoğlu

İlk, orta ve lise öğrenimini Akyazı’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, İİBF. İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1991 -1994 yılları arasında University of Glamorgan Business School’da (İngiltere) İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını bitirdi. Doktora programını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı’nda 2005 yılında tamamladı. 2010 - 2012 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2012 – 2014 yılları arasında ise aynı üniversitede Genel Sekreterlik yaptı. Hâlen İTİCÜ Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Alayoğlu, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, girişimcilik, aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma, çağdaş yönetim teknikleri, performans ve kariyer yönetimi, insan kaynaklarında güncel konular ve örgüt geliştirme alanında dersler vermektedir.