STK Konuşmaları 7 | Gençlerin STK'lara Entegrasyonu

Türkiye'de 15-20 yılı geride bırakmış birçok STK'nın kendi bünyesinde ancak ayrı olarak "gençlik birimi" kurarak ya da gönüllü veya istihdam yoluyla gençleşmeye çalıştığı bilinmektedir. Geldiğimiz noktada bu yapısal değişimin bugününün ve geleceğinin tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple STK Konuşmaları 7'nin başlığı "Gençlerin STK'lara Entegrasyonu" olarak belirledik.

Etkinliğin başlangıcında KYA'nın üzerinde çalıştığı "STK'larda Gönüllü Motivasyonu" araştırmasının sonuçlarının özeti KYA Araştırmacısı Merve Bircan tarafından sunuldu. Paylaşılan verilerden bir kısmı şöyle;

"Gönüllülerin çalıştıkları STK’da devamlarını sağlayan motivasyon unsurları; STK’nın samimi ve aile benzeri ortamı, bir ekibin parçası olmak (bir gruba aidiyet), çalışma esnekliği, mesleki özellikler ile gönüllü yapılan işin uyumu, kurum ile gönüllü çalışma ilişkisi, kariyer gelişimine katkı sağlaması, gündelik rutinden çıkma ve yeni bir şeyler yapmaktır. Gönüllü faaliyetlerinin sonuçları ise bir amaç sahibi olmayı sağlaması, hayata anlam katması, bir topluluğun parçası hissi kazandırması, diğer kişilerin saygısını kazandırması, kişilerin kendilerini değerli hissettirmesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda büyük ölçüde kişileri gönüllü olmaya sevk eden eğilimler olarak ifade edilebilir."

STK'ların gençlik örgütlerinin kurumsal hedeflere ne derecede ulaştığı, işleyişinin ne kadar etkin olduğu, gençlerin sivil topluma yaklaşımı, genç ve olgunlar arasındaki kuşak farkının çalışmalara nasıl yansıdığı, karşılıklı beklentilerin ve kurumsal anlamda gençleşmenin sebeplerinin neler olduğu gibi sorunlar bu etkinliğin ana çerçevesini oluşturdu. İTO Genel Sekreteri, Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nihat Alayoğlu etkinliğe moderatör olarak katkıda bulundu. Yaklaşık 15 farklı ve gençlik yapılanması olan STK'dan gelen genç katılımcılar ile kurumlar, kurumlarının gençlik yapılanmaları, gençlerin STK'lardaki bugünü ve yarını tartışıldı. Katılımcıların birden fazla kez söz aldığı etkinlikte oldukça önemli tespitlerde bulunuldu. Ortaya konulan bilgiler yakın bir zamanda rapor haline getirilerek erişime sunulacak.

 
Nihat Alayoğlu

Moderatör