Sivil Toplumun On Yılı (2010-2020) Alan İzleme Raporu

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE Vakfı), Alan İzleme Raporları Projesi’nin dördüncü raporu olan "Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu (2010-2020)"nu 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdiği programla tanıttı.

Raporda Türkiye sivil toplumunun on yıl öncesinden günümüze kadar geniş bir analizi yapılıyor. Sivil toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu kapsamında, sivil toplum alanında son on yılda meydana gelmiş değişimler ve veriler ele alınıyor.

Bu bağlamda kronolojik olarak sivil toplumun son on yılı, sivil toplum ve devlet ilişkileri, sayısal göstergelerle sivil toplum, sivil toplum kuruluşlarının temel meseleleri ve bu meselelere yönelik çözüm önerileri, sivil toplumu derinden etkileyen önemli olaylardan olan 15 Temmuz darbe girişimi ve salgın, STK’ların türlerine göre son on yıldaki değişimler ve sivil toplum kuruluşları için önemli olabilecek farklı konular inceleniyor.

Diğer yandan farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının geçmiş on yıldaki performansı müstakil inceleme yazılarıyla okuyucuyla paylaşılıyor.

Türkiye sivil toplumunun kronikleşen sorunları ve son dönemdeki gelişmelerden kaynaklanan bazı dönüşümlere temas edilen “Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu (2010-2020)” ile mevcut sorunlara kurumsal ve yapısal vizyon önerileri de sunuluyor.