STK Konuşmaları 2 | STK'larda Burs Uygulamaları ve İyileşme Alanları

STK Konuşmalarının ikincisinde STK’lardaki burs uygulamaları masaya yatırıldı. Bursların iyileşme alanlarına yönelik tespitlerin yapıldı ve bu konuda çözüm önerileri üzerinde duruldu. Programa burs uygulaması konusunda deneyimli STK’lardan temsilcileri katıldı.

Program sonunda tespit edilen iyileşme alanları ise şunlar:

 • Burs uygulama süreçlerinin geliştirilmesi ihtiyacı
 • Burs Duyuruları
 • Burs başvurusu sürecinde oluşan iş yükü
 • Burslara İstanbul dışı başvuruların değerlendirilmesi
 • Burs verilecek kişilerin seçimi
 • Burs mülakatçılarının mülakat becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı
 • Burs uygulamasında lisans ve lisansüstü ayrımı
 • Burs kriterlerinde özel durum uygulaması ihtiyacı
 • Burs türlerinde dikkat çeken farklı uygulamalar
 • Bursiyerlere yönelik faaliyetler
 • Burs dağıtım işlemleri için bütçe oluşturulması ihtiyacı
 • Burs kaynaklarının planlanmasında iyileşme ihtiyacı

 

 
Nihat Erdoğmuş

Moderatör