STK Konuşmaları 6 | Örnek Uygulama, İlk Fırsat

STK Konuşmaları, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olayların STK temsilcileri ile interaktif bir şekilde tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinliktir. Konuşmaların 6. serisinde ise Esas Sosyal tarafından hayata geçirilen "İlk Fırsat" programı Özgün STK uygulaması kapsamında tanıtıldı. Etkinliğe Esas Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen ve Esas Sosyal Program Koordinatörü Neslihan Yıldırım Meral katıldı.


Etkinlikte genel olarak İlk Fırsat Programı'nın hayata geçirilme hikayesine, program ile nelerin hedeflendiğine, başvuru şartlarına ve 3 yıldır uygulamada olan program ile alakalı verilere değinildi. Sabancı ailesinin ön ayak olması ile kurulan Esas Sosyal, hayata geçirilen projesi olan "İlk Fırsat" ile üniversiteden mezun olan gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretme hedefliyor. Gençlerin üniversiteden mezun olarak iş hayatına attıkları ilk adımlarda işsizlik sorununu yaşamamaları için İlk Fırsat, programa dahil olan gençlere öncelikle planlama ve organize etme, yaratıcılık ve yenilikçilik, ilişki yönetimi, iletişim ve ikna, takım çalışması vb. eğitimler vermekte ve akabinde gençlerin önde gelen STK'larda istihdam edilmesini sağlıyor. Program gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretirken aynı zamanda ülkemiz sivil toplumunun ihtiyaç duyduğu kalifiye istihdam açığını kapamakta önemli rol oynuyor. Ek olarak program istihdam edilen gençlerin 12 ay boyunca tüm maliyetlerini de karşılıyor. Program, üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının bir mesele haline geldiği bu günlerde hem gençlere iş kapısını açması hem de sivil toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimli, donanımlı ve sivil toplumda görev almayı düşünen gençlerin bu kanallara iletilmesine vesile olması sebebiyle oldukça önemli eksiklikleri gideriyor.


Program ile alakalı bir diğer önemli husus başvuru sürecinin sistematik ve oldukça bilinçli ilerlemesi. Son 3 yıl içerisinde 5000'den fazla başvuru alan programda başvurular öncelikle değerlendirme aşamasından geçiyor. Devamında başvuranlar ile online mülakatlar yapılıyor. Son aşamada kişilik envanteri ve yüz yüze mülakatın ardından başvuranlar ilgili ilanlara yönlendiriliyor. Bu süreç ile sivil toplum alanına gerçekten ilgili kişilerin alakalı ilanlara yönlendirilmesine, kısacası doğru ilana doğru kişinin yönlendirilmesine olanak tanınıyor. 3 yıl içerisinde bu süreci tamamlayanların halen işlerine devam etme oranının %97.25 olması istihdam sürecinin ne kadar dikkatli yürütüldüğünün bir göstergesi olarak karşımızda duruyor.


Oldukça samimi bir ortamda geçen etkinlikte sayın Bikmen'in sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bu alana yaptığı katkının bilinmesi hasebiyle İlk Fırsat'ı tanımanın yanında katılımcı STK temsilcileri kendisine oldukça fazla soru yöneltti. Özgün STK uygulaması konusunda 5 Mayıs 2018 tarihinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen STK Konuşmalarının 6. serisi Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Faruk Aydemir'in Sayın Filiz Bikmen'e ve Kurumsal Yönetim Akademisi Lisansüstü Araştırma Asistanı Merve Bircan'ın da Neslihan Yıldırım'a plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile etkinlik sona erdi.

 
Ömer Faruk Aydemir

Moderatör