STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 2 - STK'larda Strateji Geliştirme İmkan ve Kabiliyetler

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından her sene bir kez düzenlenen çalıştay, bu sene STK'larda Kapasite Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler konusunda gerçekleşti. STK’larda stratejik yönetim konusunda farkındalık oluşturma ve STK’ların strateji geliştirme kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlama amacıyla düzenlenen çalıştaya birbirinden değerli akademisyen ve STK yöneticileri hem konuşmacı hem de dinleyici olarak katıldı.

KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un karşılama konuşması ile başlayan çalıştay Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca'nın "STK'larda Stratejik Düşünme" konulu gerçekleştirdiği selamlama konuşması ile devam etti.

Daha sonra toplamda 4 oturum olarak tasarlanan çalıştayın "STK'larda Yeni Bir Fikriyat Oluşturma İhtiyacı" konulu birinci oturuma geçildi. Prof.Dr. Ömer Torlak'ın oturum başkanlığını yaptığı İLKE Mütvelli Heyeti Başkanı Davut Şanveri'in ve Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir'in konuşmacı olarak katıldığı oturumda makro ve mikro değişmelere göre STK'ların gelecek vizyonunun nasıl şekilleneceği üzerinde duruldu.

Kısa bir aranın ardından "STK'ları Etkileyen Çevresel Faktörler" konulu ikinci oturum başladı. Doç.Dr. Alev Erkilet'in oturum başkanlığını yaptığı Prof.Dr. Haluk Alkan, Doç. Dr. Yunus Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri Kala'nın konuşmacı olarak katıldığı oturumda genel olarak STK'ların devlet ile olan ilişkileri, Türkiye'nin toplumsal yapısındaki değişmeler ve bu değişmelerin sivil toplum hayatını nasıl etkileyeceği ve sivil toplum alanı ilgilendiren hukuki düzenlemelere değinildi.

Öğle yemeğinin ardından "STK'larda Beşeri ve Mali Kaynakların Geliştirilmesi" konusuyla üçüncü oturum başladı. Oturumun başkanlığı Doç. Dr. Nihat Alayoğlu tarafından yapılırken oturuma Kemal Öztürk, Doç Dr. Lütfi Arslan ve Mehmet Koca konuşmacı olarak katıldılar. Genel olarak STK'ların, iletişim imkanlarını ne derecede etkin kullandığı, insan kaynağının doğru yönetimi ve kaynak geliştirme konuları üzerinde duruldu.

STK'larda Kayıt Tutma, Entegrasyon, Raporlama ve Denetleme başlığında son oturum başladı. Haluk Dortluoğlu'nun başkanlığını yaptığı oturumda, Mustafa Tutkun ve Doç.Dr. Davut Pehlivanlı konuşmacı olarak katıldı. STK'larda kayıt tutma ve denetlemenin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcıların sivil toplum alanında çalışmaları olan akademisyenler ve STK'larda yönetici olarak çalışanlardan oluşan çalıştay gayet verimli geçerken dinleyeciler tarafından gelen derinlikli sorular da çalıştaya ayrı bir kalite kattı.

Çalıştayın son kısmında KYA Başkanı oturumda tüm gündeme gelen meseleleri bir rapor haline getirileceği ve raporun akabinde mikro çalışmaların yapılacağı konusunda katılımcılara söz verdi.

Çalıştay aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

 
Nihat Erdoğmuş

Ekip Lideri