Kurumsal Gelişim Eğitim Programı sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artması ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlama hedeflenmektedir. KGEP güz, bahar ve bir kez de yurtdışında olmak üzere bir senede 3 kez tertip edilmektedir.


Eğitimler STK’larda yönetim pozisyonlarında görev alan kişilere yöneliktir. Program bütüncül ve sistematik bakış kazandırmayı amaçladığı için katılımcıların tüm programa katılımları gerekmektedir ve programı tamamlayan kişiler “katılım sertifikası” almaya hak kazanmaktadır.


Programın genel amaçları şu şekildedir:

  • STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak,
  • STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak,
  • STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak,
  • STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımı sağlamak.

Katılım için sol kısımda bulunan başvuru sekmesindeki formu doldurunuz. 
 
Nihat Erdoğmuş

Eğitimci

 
Ömer Özdinç

Eğitimci

 
Nihat Kılıç

Eğitimci

 
Mehmet Lütfi Arslan

Eğitimci

 
İbrahim Taşdemir

Eğitimci

KGEP Ders İçerikleri

Program Hakkında Programın Amacı Ders İçerikleri Eğitimci Bilgileri Program Detayı